HƯỚNG DẪN CHƠI GAME SÂM LỐC

Giới thiệu và Hướng dẫn chơi game Sâm Lốc

1. Giới thiệu
- Sâm lốc có xuất xứ từ miền Bắc và cách đánh tương tự như Tiến Lên ở miền Nam. Tuy nhiên điểm khác biệt của Sâm Lốc là cách tính thắng thua ở mỗi ván sẽ tính theo Tiến Lên đếm lá.
- Những nét khác biệt và đặc trưng của Sâm Lốc sẽ khiến người chơi phải có sự tính toán khác nhau tạo nên sự hấp dẫn riêng biệt.
2. Luật chơi:
a. Cách chia bài:

- Game sử dụng bộ bài 52 lá bài, chơi từ 2 đến 4 người. Mỗi người được chia đúng 10 lá bài trong 52 lá.
- Điều kiện tham gia game thành viên phải thỏa điều kiện Gold >= 10 lần Gold cược ván chơi.
- Chiều chia bài được tính theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Bắt đầu chơi, ai hô Sâm trước người đó được quyền đánh đầu tiên.
b. Các nhóm bài:

- Giá trị bài: Giá trị (độ mạnh) của các lá bài phụ thuộc vào số ( không phân biệt chất ) Độ mạnh các lá bài như sau: 2 (heo)> A (xì)> K (già)> Q (đầm)> J (bồi)> 10> 9> 8> 7> 6> 5> 4> 3.
Vậy:
 • lá 2 (heo) là lá bài chiếm ưu thế tuyệt đối
 • lá 3 (ba) là lá bài yếu nhất trong trò chơi
 • lá 10 (mười ) lớn hơn lá 9 (chín)
Lưu ý: game Sâm không tính chất, 2♥ không chặt được 2♣, J♦ không chặt được J♣

− Nhóm bài
 • Một lá hoặc một bộ các lá bài được phép ra trong 1 lần đánh được gọi chung là nhóm bài.
 • Bài rác: là quân bài lẻ, không nằm trong nhóm bài 3 < 4 < 5……..< Q < K < A < 2


 • Đôi : 2 quân bài cùng số. ví dụ: đôi 4 bích- 4chuồn hoặc đôi Kcơ – K chuồn


 • Ba lá : 3 quân bài cùng số. ví dụ: 4♠4♦4♥ || J♠J♦J♣ || 2♥2♠2♦


 • Sảnh dọc : 3 hoặc nhiều hơn 3 quân có số liên tiep. Sảnh nhỏ nhất là sảnh bắt đầu từ A, sảnh lớn nhất là sảnh kết thúc bằng A. Ví dụ: A23 < 234 < 345 < …….< JQK < QKA (lưu ý không có sảnh KA2).


 • Tứ quý : 4 lá bài cùng số, tứ quý 3 nhỏ nhất-tứ quý 2 lớn nhất.Tứ quý có thể bắt được 2, tuy nhiên 1 tứ quý chỉ bắt được một con 2, 2 tứ quý có thể bắt được đôi 2 . Khi đó người chặt sẽ được thưởng Gold, người bị chặt sẽ bị thua Gold tương ứng. Ví dụ : Q♥ Q♦ Q♣ Q♠


c. Các định nghĩa cơ bản:

- Chặt: trong game Sâm, chặt chỉ có 2 trường hợp : 1 tứ quý chặt heo (chặt được 1 heo), 2 tứ quý chặc được đôi heo và tứ quý lớn chặt tứ quý nhỏ
- Đè: chặt lần 2 trong 1 vòng chơi thì được gọi là đè. Ví dụ Tứ quý 3 chặt 2-cơ. Tứ quý 4 lại chặt tứ quý 3. Như vậy người chơi tứ quý 3 bị đè và phải trả tiền cho người chơi chặt đè. Trong trường hợp bị đè, người chơi ra lá 2 sẽ không mất tiền.
- Thối: Điểm đáng lưu ý là trong game Sâm Lốc là không được đi lá 2 cuối cùng. Nếu đi lá 2 cuối cùng thì xem như thối heo.
 • Đây là trường hợp xảy ra cuối một ván bài. Người chơi còn duy nhất 1 , 2 hoặc 3 lá heo thì sẽ bị phạt thối. Để heo cuối cùng xem như thối heo.
 • Nếu ván chơi 4 user thì 3 user đã đánh bài ra để lại lá 2(heo) cuối cùng thì khi đến lượt user thứ 4 mở bài ra luôn và user 4 này thắng. Tương tự với trường hợp 3 user, 2 user
- Báo: Khi có người báo còn 1 cây, người trên cánh trái đánh lá bài lớn nhất trong bài. Nếu đánh lá bài nhỏ và để người báo về Nhất thì bị phạt Báo. Nếu còn 1 con trên tay, người chơi sẽ phải “Báo” cho tất cả người chơi biết. Đến lúc này, người bên cạnh người báo sẽ phải bắt:
 • Con bài (hoặc bộ) to nhất bài.
 • Dùng phán đoán của mình đánh ra 1 cây(hoặc bộ) bất kỳ miễn sao người đã báo không về nhất được. trong trường hợp này, nếu người đã báo về nhất được, mà trên tay người chơi cửa trên có cây bài (hoặc bộ) lớn hơnthì người cửa trên sẽ phải đền = tổng số lá bài mà các người chơi có trên tay + 2 + tứ quý.

- Thắng trắng:
 • Là kiểu thắng tới đặc biệt, thắng ngay khi chia bài xong ( không cần đánh ) , xảy ra khi người chơi sở hữu bộ bài đặc biệt nằm trong các trường hợp sau:
  • Sảnh 10 Lá. VD: 3♠ 4♦ 5♥ 6♣ 7♥ 8♦ 9♦ 10♠ J♥ Q♠
  • Tứ quý heo ( 2♥2♦2♣2♠)
  • 10 Lá cùng màu ( 10 đen hoặc 10 đỏ )
  • 5 Đôi ( không cần thông )
 • Nếu 2 người chơi cùng sở hữu bộ bài đặc biệt như trên, người nào có giá trị bài lớn thì người đó được ưu tiên thắng. Thứ tự ưu tiên: Sảnh rồng 10 lá > Tứ Quý 2 > 10 lá cùng màu > 3 Sám > 5 Đôi
- Luật sâm giàu, sâm nghèo: khi tham gia người chơi có thể cài đặt chọn hay không chọn luật này.
 • Sâm Nghèo: lên bài 10 lá không có lá 10, J , Q, K thì bỏ bài ra thắng trắng
 • Sâm Giàu: lên 10 lá không có lá 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 thì bỏ bài ra thắng trắng.
- Luật ưu tiên cho thành viên Sâm liền 2 ván: áp dụng luật ưu tiên 1 cho những thành viên báo Sâm/thắng trắng có thể thông (thắng 2 ván liên tiếp).
Ví dụ: thành viên A vừa báo Sâm thành công , lên bài ván tiếp theo bài có thể báo Sâm để thông 2 ván liên tiếp thì thành viên A sẽ được ưu tiên báo Sâm mặc dù người chơi khác trong bàn cũng có Sâm nhưng sẽ không được báo Sâm.
- Cóng/Treo: một người chơi chưa giải phóng được lá bài nào trong khi đã có người giải phóng hết thì sẽ gọi là thua treo

-Đền:
Trong Sâm Lốc có 2 loại đền là đền trắng và đền báo.

Đền trắng: là khi user có bài lớn hơn nhưng không bắt để đối phương đánh tới trắng hoặc “báo Sâm thành công” thì user này sẽ phải đền cho tất cả user.
     - Gold đền: các user thua bao nhiêu thì người Đền trả cho người thắng ván đó bấy nhiêu.

    - Trong 1 ván đền trắng, user bị đền trắng là người đầu tiên có thể bắt bài mà không bắt (bỏ qua) bài đánh ra của người tay trên. - Bài user đền trắng hiển thị những lá bài có thể bắt bài user thắng trắng.

                VD: ván bài có user A, B, C, D.
                Vòng bài thứ 1:user A đánh tứ quý 7.
                Vòng bài thứ 2: user A đánh 5 bích, user C có 8 rô bỏqua (không bắt ), user D có 10 cơ bỏ qua (không bắt) và user A tới 10 lá thì user C đền tiền cho tất cả user chơi
 
Đền báo : là trường hợp user "Báo Sâm" xong rồi thoát khỏi bàn chơi hoặc đánh bài rồi thoát khoải bàn chơi thì sẽ đền gold bằng với Sâm thất bại.
    - Gold đền sẽ được chia cho các user còn lại tham gia chơi trong bàn.
    - Đền báo chỉ được xét khi không có đền trắng.


d. Cách chơi:

− Bắt đầu vào ván chơi, mỗi người đều có quyền hô Sâm. Nếu người chơi muốn hô “Sâm” click vào “Báo Sâm”. − Người hô Sâm trước sẽ có quyền đánh đầu tiên.


− Người chơi nào có số gold trong bàn chơi không thể đền khi báo Sâm thất bại thì sẽ không cho báo Sâm (chỉ tham gia chơi, không được báo sâm).
− Nhiệm vụ của người hô sâm là phải giải phóng toàn bộ bài trên tay ( trên tay không còn lá bài nào ) mà không bị ai chặn lại
− Người hô Sâm nếu bị chặt dù chỉ một lần (gọi là Sâm thất bại) sẽ phải đền mỗi nhà 20 lá. Người bắt bài là người thắng, người hô Sâm thất bại phải đền Gold thay tất cả người chơi trong bàn cho user bắt bài này.


− Nếu người hô Sâm đánh hết bài (gọi là Sâm thành công), không ai chặn được thì sẽ ăn mỗi nhà 20 lá.
− Đến lượt đi của mình, tương tự như ở TLMN người chơi click chọn lá bài muốn đánh và nhấn “Đánh”


− Nếu trường hợp người chọn lá bài có giá trị bài bằng với lá bài đối phương đã đi thì sẽ không hiển thị chữ “đánh” buộc người chơi phải chọn lá bài có giá trị cao hơn.


− Khi có 1 thành viên trong ván hết bài thì ván đấu sẽ kết thúc và hiển thị thắng thua.


e.Điểm kinh nghiệm bang hội:

- Vip: (tổng user chơi trong bàn - 1) * 5
- A: (tổng user chơi trong bàn - 1) * 3
- B: (tổng user chơi trong bàn - 1) * 1
 
3.Cách tính thắng thua:
− 1 lá bài còn lại = 1 lần Gold cược
− Nhất ăn tất cả= tổng số bài còn lại trên tay người chơi * số tiền cược ( nếu thối heo thì riêng lá heo đó sẽ tính riêng)
 • Thắng 1 người = (số lá còn lại * mức cược) + 2 + tứ quý(nếu có)
 • 1 người thua Gold = (số lá bài còn lại * mức cược) + 2 + tứ quý(nếu có)
− Thắng trắng sẽ thắng được của mỗi người chơi bằng 10 lá * Gold cược
− Sâm thành công: thắng được mỗi người chơi bằng 10 lá * Gold cược
− Sâm thành công từ 2 ván liên tiếp : thắng được mỗi người chơi bằng 20 lá * Gold cược
− Sâm thất bại: đền cho user bắt được Sâm
− Cóng/treo : phạt 10 lá * số Gold cược + heo/tứ quý (nếu có)
− Tứ quý chặt heo : thắng được 5 lá * số tiền cược
− Tứ quý chặt tứ quý: 10 lần Gold cược
− Để heo cuối phạt (5 lá * số tiền cược) / lá heo
− Thúi tứ quý: thua 10 lần Gold cược
− Khi chặt đè, người bị chặt sau cùng sẽ phải chịu toàn bộ số tiền chặt, tức là tổng tiền chặt của những con heo/hàng bị chặt
4. Hướng dẫn chung:
a. Vào game:

- Sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào P111.us để có thể chơi game.Nếu chưa có tài khoản, thành viên có thể tạo tài khoản tại đây
- Sau khi đăng nhập thành viên có thể chọn game Sâm Lốc tại diễn đàn hoặc tại trang chủ.


- Khi click chọn “Chơi Ngay” hệ thống sẽ đưa bạn đến phòng chờ của game Sâm Lốc.
b. Chọn phòng:

- Khi đến tại phòng chờ của game Sâm Lốc, tùy vào số gold hiện tại mà người chơi có thể vào phòng Vip (> 5.000.000 gold), phòng A (> 1.000.000 gold), phòng B ( > 0 gold).


- Thành viên có thể chọn một vị trí còn trống trong bàn có sẵn để chơi sao cho thỏa điều kiện từ 2 đến 4 người chơi.


c. Gia nhập nhanh:

- Chọn “Tạo bàn riêng” để tạo nhanh 1 bàn chơi mới.
- Chọn “Chơi ngay” để vào bàn đã có sẵn.

d. Tính năng khác:

Chọn Bạn bè để có thể mời bạn bè thành viên
Chọn Phóng to để phóng to màn hình khi chơi.
Chọn Hướng dẫn để xem cách chơi và luật chơi.
Chọn biểu tượng Loa để Tắt / Bật âm thanh khi chơi.
Chọn Chat để xuất hiện box chat, thành viên có thể chat với người cùng chơi và thành viên cùng Bang Hội.
Chọn chụp hình để chụp hình ván đấu và nhập nội dung khiếu nại nếu muốn.
Item bar: là shop bán item cược, nhân viên phục vụ và thức ăn nước uống.
Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.