GIỚI THIỆU ITEM SHOP


    Item shop: là những vật phẩm như thức ăn , nước uống, thuốc lá, nhân viên phục vụ. 
         -Tính năng: là những vật phẩm mà user có thể mua cho mình hoặc tặng bạn cùng chơi để tăng phần thích thú khi tham gia ván chơi.
         - Đối tượng sử dụng: các thành viên trong bàn chơi đều có thể mua các Item này.

Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.