HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ITEM


    Item cược: Để sử dụng Item cược thành viên cần lưu ý các điểm sau: 

- Thành viên có thể mua Item tại phòng chờ hoặc trong bàn chơi

- User phải là chủ bàn mới có thể sử dụng Item cược và Item sẽ hiển thị bên cạnh avatar của user. Thành viên trong bàn chơi không phải là chủ bàn sẽ không thể sử dụng Item cược mà phải tuân theo mức cược của chủ bàn.

- Khi sử dụng Item cược thì số tiền cược tối đa sẽ tăng tùy theo Item cược, level và loại phòng (Vip, A, B) bạn đang chơi.

- User có thể cược theo mức bình thường hay theo mức cược tối đa theo Item đã mua

-Thời hạn sử dụng Item cược là 24 giờ, kể từ khi user mua thành công. Nếu user mua hơn 1 loại Item cược, hệ thống sẽ tính mức cược theo Item cao nhất và sẽ tự động cập nhật mức cược theo Item mà trước đó bạn sử dụng.


    Item shop: Để sử dụng Item shop thành viên cần lưu ý các điểm sau: 

       - Thành viên chỉ có thể mua Item này khi đã tham gia vào bàn chơi
       - Trong bàn chơi thành viên có thể mua các loại Item shop cho mình hoặc để tặng các thành viên trong bàn.
       - Sau khi mua thì Item sẽ hiển thị bên cạnh Avatar của user mua hoặc bên cạnh Avatar của user được tặng
       - Item này sẽ biết mất khi hết thời gian quy định cho từng loại Item. 
    Item khác: 

      - Item +10 : Để sử dụng Item +10 thành viên cần lưu ý các điểm sau:

. Chỉ có Bang chủ mới có thể mua Item + 10 tại trang Bang hội và mua bằng gold cá nhân của bang chủ.

. Bất kỳ bang hội nào cũng có thể mua Item + 10

. Sau khi mua Item + 10 thành viên của Bang sẽ được cộng thêm 10 thành viên so với quy định.

. Số thành viên tại trang bang hội sẽ được hiển thị thêm (+10) để biết bang chủ đã mua thành công và thành viên sẽ được cộng thêm 10.

. Thời gian sử dụng vĩnh viễn


     - Item khóa bàn: Để sử dụng Item khóa bàn thành viên cần lưu ý các điểm sau:

. Thành viên có thể mua Item tại phòng chờ hoặc trong bàn chơi

.User phải là chủ bàn mới có thể sử dụng Item khóa bàn. Thành viên không phải là chủ bàn sẽ không thể sử dụng Item khóa bàn.

.Sau khi mua, Item khóa bàn sẽ hiển thị bên góc trái bàn chơi. Khi muốn sử dụng user vui lòng click chọn và click thêm lần nữa để bỏ chọn Item khóa bàn

.Khi sử dụng Item khóa bàn thì thành viên khác sẽ không tham gia vào bàn chơi của bạn được.

. Nếu Item khóa bàn mua tại phòng chờ hoặc trong bàn chơi thì có thể sử dụng ngay. Trường hợp user đã sử dụng khi qua bàn chơi khác phải click chọn tài sản để sử dụng lại Item.

. Nếu bạn đăng nhập lại trong thời gian Item còn thời gian sử dụng (trong vòng 24h kể từ lúc mua, thì khi tham gia vào bàn thành viên vui lòng chọn tài sản để sử dụng Item.

 

Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.