GIỚI THIỆU P111.us Back to top
1.    P111.us là một website giải trí hàng đầu về trò chơi online.
2.    Với giao diện đẹp, thu hút, các thành viên sẽ có nhiều niềm vui và trải nghiệm trên P111.us.
CHÍNH SÁCH VIP Back to top
- User VIP là những người có ảnh hưởng và đóng góp lớn đến cộng đồng P111.us. Vì lẽ đó, User VIP sẽ được thêm nhiều quyền lợi hơn như: Thưởng gold khi lên cấp VIP, Tặng Gold sinh nhật, Khuyến mãi khi nạp gold qua Đại lý,…

- Với mỗi 10,000 VNĐ = 1 VIP Point, khi đạt

1. Thưởng Gold khi đạt các mốc điểm VIP:

Điểm Vip Point Loại Vip Gold thưởng lên cấp VIP Gold tặng đăng nhập Gold tặng sinh nhật VIP
200 Silver 1 5.000.000 100.000 5.000.000
500 Silver 2 25.000.000 100.000 25.000.000
1000 Gold 1 50.000.000 200.000 50.000.000
1500 Gold 2 75.000.000 300.000 75.000.000
2500 Diamond 1 125.000.000 500.000 125.000.000
5000 Diamond 2 250.000.000 1.000.000 250.000.000
7500 Diamond 3 375.000.000 1.500.000 375.000.000
10.000 Platium 1 1.000.000.000 2.000.000 1.000.000.000
20.000 Platium 2 1.000.000.000 4.000.000 1.000.000.000
30.000 Platium 3 1.000.000.000 6.000.000 1.000.000.000
40.000 Platium 4 1.000.000.000 8.000.000 1.000.000.000
50.000 Uranium 1 3.000.000.000 10.000.000 3.000.000.000
60.000 Uranium 2 3.000.000.000 12.000.000 3.000.000.000
70.000 Uranium 3 3.000.000.000 14.000.000 3.000.000.000
80.000 Uranium 4 3.000.000.000 16.000.000 3.000.000.000
90.000 Uranium 5 3.000.000.000 18.000.000 3.000.000.000
100.000 King/Queen 3.000.000.000 20.000.000 3.000.000.000
110.000 King/Queen 3.000.000.000 22.000.000 3.000.000.000
120.000 King/Queen 3.000.000.000 24.000.000 3.000.000.000
130.000 Bí ẩn 3.000.000.000 26.000.000 3.000.000.000
140.000 Bí ẩn 3.000.000.000 28.000.000 3.000.000.000
150.000 Bí ẩn 3.000.000.000 30.000.000 3.000.000.000
160.000 Bí ẩn 3.000.000.000 32.000.000 3.000.000.000
170.000 Bí ẩn 3.000.000.000 34.000.000 3.000.000.000
180.000 Bí ẩn 3.000.000.000 36.000.000 3.000.000.000
190.000 Bí ẩn 3.000.000.000 38.000.000 3.000.000.000
200.000 Bí ẩn 3.000.000.000 40.000.000 3.000.000.000
210.000 Bí ẩn 3.000.000.000 42.000.000 3.000.000.000
220.000 Bí ẩn 3.000.000.000 44.000.000 3.000.000.000
230.000 Bí ẩn 3.000.000.000 46.000.000 3.000.000.000
240.000 Bí ẩn 3.000.000.000 48.000.000 3.000.000.000
250.000 Bí ẩn 3.000.000.000 50.000.000 3.000.000.000
260.000 Bí ẩn 3.000.000.000 52.000.000 3.000.000.000
270.000 Bí ẩn 3.000.000.000 52.000.000 3.000.000.000
280.000 Bí ẩn 3.000.000.000 52.000.000 3.000.000.000
290.000 Bí ẩn 3.000.000.000 52.000.000 3.000.000.000
300.000 Bí ẩn 3.000.000.000 52.000.000 3.000.000.000
310.000 Bí ẩn 3.000.000.000 52.000.000 3.000.000.000
320.000 Bí ẩn 3.000.000.000 52.000.000 3.000.000.000
330.000 Bí ẩn 3.000.000.000 52.000.000 3.000.000.000
340.000 Bí ẩn 3.000.000.000 52.000.000 3.000.000.000
350.000 Bí ẩn 3.000.000.000 52.000.000 3.000.000.000

                Khi tích thêm điểm Vip Point tương ứng với các mốc dưới đây, thành viên sẽ nhận được số gold tương ứng:

Vip Point tích thêm Gold thưởng khi đạt mốc
200 5.000.000
500 25.000.000
1000 50.000.000
1500 75.000.000
2500 125.000.000
5000 250.000.000
7500 375.000.000


- Các quyền lợi Gold đăng nhập hằng ngày; Gold sinh nhật giữa các mốc; Gold KM khi nạp qua Đại lý sẽ được hưởng như ở đầu mỗi mốc đạt được.

2. Thêm danh hiệu đặc biệt từ King/Queen trở lên: và đây sẽ là bí ẩn để thành viên khám phá. Khi lên cấp từ King/Queen trở lên thì khi đạt mốc sẽ có một danh hiệu đặc biệt chưa từng có trước đây dành cho thành viên.

3. Thêm hiệu ứng Avatar đặc biệt khi vào bàn chơi từ King/Queen trở lên:Từ cấp King/Queen trở lên thì khi đạt mốc sẽ có một danh hiệu đặc biệt kèm theo hiệu ứng Avatar khi vào bàn chơi. Điều này sẽ giúp tạo nên sự khác biệt cho thành viên Siêu VIP.

4.Thành viên VIP từ cấp bậc Silver trở lên hoàn toàn có thể tự úp avatar động của mình tại trang cá nhân. Lưu ý rằng khi thành viên úp avatar mới lên thì avatar cũ sẽ bị mất đi.

5. Điều kiện nhận gold sinh nhật VIP: thành viên cần có thời gian đăng ký tài khoản từ 06 tháng trở lên.
TRÁCH NHIỆM Back to top
1.    Bang chủ phải quản lý bang viên hoạt động vui chơi trên P111.us một cách lành mạnh, tích cực. Đối với những trường hợp vi phạm phải có xử lý thích hợp (thông báo, khai trừ khỏi bang…).
2.    Thường xuyên tổ chức các hoạt động offline, online nhằm xây dựng một bang hùng mạnh, cùng phát triển với P111.us.
3.    Bầu, bổ nhiệm bang phó để cùng quản lý bang hội..
ĐIỂM KINH NGHIỆM THEO LEVEL Back to top
Level Điểm kinh nghiệm Số thành viên Số bang phó
0 - 2
1 1.000 20 2
2 10.000 30 2
3 50.000 40 2
4 200.000 50 2
5 500.000 60 2
6 1.000.000 70 2
7 2.000.000 80 2
8 5.000.000 90 2
9 10.000.000 100 2
10 20.000.000 120 3
11 30.000.000 130 4
12 40.000.000 150 5
13 50.000.000 180 5
14 60.000.000 210 5
15 70.000.000 250 6
16 80.000.000 270 6
17 90.000.000 300 7
18 100.000.000 500 7
19 110.000.000 700 8
20 120.000.000 900 8
KingQueen 1 130.000.000 1.100 9
KingQueen 2 140.000.000 1.300 9
KingQueen 3 150.000.000 1.500 9
KingQueen 4 160.000.000 1.700 10
KingQueen 5 170.000.000 1.900 10
KingQueen 6 180.000.000 2.100 11
KingQueen 7 190.000.000 2.300  11
KingQueen 8 200.000.000 2.500 12
KingQueen 9 210.000.000 2.700 12
KingQueen 10 220.000.000 2.900 13
KingQueen 11 230.000.000 3.100 13
KingQueen 12 240.000.000 3.300 13
KingQueen 13 250.000.000 3.500 13
KingQueen 14 260.000.000 3.700 13
KingQueen 15 270.000.000 3.900 13
KingQueen 16 280.000.000 4.100 13
KingQueen 17 290.000.000 4.300 13
KingQueen 18 300.000.000 4.500 13
KingQueen 19 310.000.000 4.700 13
KingQueen 20 320.000.000 4.900 13
KingQueen 21 330.000.000 5.100 13
KingQueen 22 340.000.000 5.300 13
KingQueen 23 350.000.000 5.500 13
KingQueen 24 360.000.000 5.700 13
KingQueen 25 370.000.000 5.900 13
KingQueen 26 380.000.000 6.100 13
KingQueen 27 390.000.000 6.300 13
KingQueen 28 400.000.000 6.500 13
KingQueen 29 410.000.000 6.700 13
KingQueen 30 420.000.000 6.900 13
KingQueen 31 430.000.000 7.100 13
KingQueen 32 440.000.000 7.300 13
KingQueen 33 450.000.000 7.500 13
KingQueen 34 460.000.000 7.700 13
KingQueen 35 470.000.000 7.900 13
KingQueen 36 480.000.000 8.100 13
KingQueen 37 490.000.000 8.300 13
KingQueen 38 500.000.000 8.500 13
KingQueen 39 510.000.000 8.700 13
KingQueen 40 520.000.000 8.900 13
KingQueen 41 530.000.000 9.100 13
KingQueen 42 540.000.000 9.300 13
KingQueen 43 550.000.000 9.500 13
KingQueen 44 560.000.000 9.700 13
KingQueen 45 570.000.000 9.900 13
KingQueen 46 580.000.000 10.100 13
KingQueen 47 590.000.000 10.300 13
KingQueen 48 600.000.000 10.500 13
KingQueen 49 610.000.000 10.700 13
KingQueen 50 620.000.000 10.900 13
KingQueen 51 630.000.000 11.100 13
KingQueen 52 640.000.000 11.300 13
KingQueen 53 650.000.000 11.500 13
KingQueen 54 660.000.000 11.700 13
KingQueen 55 670.000.000 11.900 13
KingQueen 56 680.000.000 12.100 13
KingQueen 57 690.000.000 12.300 13
KingQueen 58 700.000.000 12.500 13
KingQueen 59 710.000.000 12.700 13
KingQueen 60 720.000.000 12.900 13
KingQueen 61 730.000.000 13.100 13
KingQueen 62 740.000.000 13.300 13
KingQueen 63 750.000.000 13.500 13
KingQueen 64 760.000.000 13.700 13
KingQueen 65 770.000.000 13.900 13
KingQueen 66 780.000.000 14.100 13
KingQueen 67 790.000.000 14.300 13
KingQueen 68 800.000.000 14.500 13
KingQueen 69 810.000.000 14.700 13
KingQueen 70 820.000.000 14.900 13

* Điểm kinh nghiệm đóng góp cho bang hội ở 3 game TLMN, Xì tố, Ù:
-   Phòng VIP: 9 điểm
-   Phòng A: 4 điểm
-   Phòng B: 1 điểm, cược tối thiểu 50.000 Gold mới được tính điểm kinh nghiệm.(riêng game Xì Tố cược 200.000 gold trở lên mới được tính điểm kinh nghiệm)
Các game còn lại tính 1 điểm/ 1 ván
QUYỀN LỢI KHI BANG LÊN LEVEL Back to top

Trích theo tỷ lệ % tổng gold bang hội đã tích lũy để thưởng khi bang hội lên level:

Level Hệ số thưởng
4 32.5%
5 35%
6 37.5%
7 40%
8 42.5%
9 45%
10 47.5%
Từ 11 đến 20 50%
Từ KQ 1 đến KQ 5 55%
Từ KQ 6 đến KQ 70 60%

Cách tính như sau:

    Cho M = (tổng Gold tích lũy của bang hội từ level cũ lên level mới * hệ số thưởng)
    Vậy M chính là tổng số GOLD được thưởng cho Bang (Bang chủ + Bang viên)

    Công thức tính thưởng khi bang lên level như sau :
        1.Đối với bang chủ (cộng vào gold tích lũy bang hội) :
                 Thưởng = 50% * M
                Ví dụ :
                - Bang ABC lên level 12, tổng Gold tích lũy bang tích lũy được từ level 10 đến level 11 là 100.000.000.000 Gold.
                     M = 100.000.000.000 * 50% = 50.000.000.000
                   Gold thưởng bang chủ = 50% * (50.000.000.000) = 25.000.0000.000 Gold


        2. Đối với bang viên :
            Mỗi bang viên sẽ nhận 2 khoản thưởng:

STT Thưởng Tỷ lệ Điều kiện nhận
1 Theo Gold tích lũy cho Bang 65%  
2 Bang viên 35% 45 ngày trong bang + có tích lũy cho bang trong vòng 30 ngày


             Cụ thể :
                1. Thưởng bang viên tích lũy gold = 50% * M * 65% * (tỷ lệ % bang viên đóng góp trong tổng quỹ đóng góp của các thành viên hiện                      tại).
                2. Mỗi thành viên trong bang 45 ngày và có chơi game trong 30 ngày sẽ được thưởng như sau:
                     Thưởng mỗi bang viên = 50% * M * 35% / tổng số thành viên

                    Ví dụ :
                        - Bang ABC lên level 11, tổng Gold tích lũy bang tích được từ level 10 đến level 11 là 100.000.000.000 Gold. Bang có 180 thành                         viên

                        - Bang viên A đóng góp 1.000.000.000 Gold chiếm 1% trong tổng đóng góp bang hội.

                        Gold thưởng bang viên A theo Gold tích lũy = 50% * 50.000.000.000 * 65% * 1% = 162.500.000
                        Khi bang lên level 11 có 100 thành viên thỏa điều kiện ở trong bang 45 ngày và có chơi game 30 ngày

                        Gold thưởng cho mỗi thành viên bang = 50% * 50.000.000.000 * 35% / 100 = 87.500.000

                        => Tổng thưởng cho thành viên A = 162.500.000 + 87.500.000 = 250.000.000 Gold


                Thưởng theo điểm kinh nghiệm bang hội tính từ level cũ đến level mới:
  • Phụ thuộc điểm kinh nghiệm user đóng góp cho Bang từ level cũ đến level mới
  • Khi bang lên level, những user còn trong bang sẽ được thưởng gold tương ứng với điểm kinh nghiệm đã đóng góp cho bang.
  • Chỉ áp dụng cho các thành viên còn trong bang hội khi bang lên level và có đóng góp cho bang từ level cũ lên level mới.

  Khi Bang lên level thành viên còn trong bang và có đóng góp cho Bang sẽ nhận được gold thưởng tương ứng với level đạt được:

Level Gold thưởng(tính theo ĐKN tích lũy)
3 0
4 150.000.000
5 300.000.000
6 500.000.000
7 1.000.000.000
8 3.000.000.000
9 5.000.000.000
10 10.000.000.000
11 10.000.000.000
12 10.000.000.000
13 10.000.000.000
14 10.000.000.000
15 10.000.000.000
16 10.000.000.000
17 10.000.000.000
18 10.000.000.000
19 10.000.000.000
20 10.000.000.000
King Queen 1 -> 40 10.000.000.000


Khi Bang lên level ta có các chỉ số sau đây:

  • Gold thưởng cho thành viên còn trong bang theo ĐKN Bang tích lũy được từ level cũ lên level mới
  • ĐKN của tất cả user còn trong Bang đóng góp cho Bang từ level cũ lên level mới
  • ĐKN từng user đóng góp cho Bang từ level cũ lên level mới

--> Gold thưởng của từng thành viên sẽ tính theo công thức sau:

(ĐKN user đóng góp cho Bang /ĐKN của tất cả user còn trong Bang) * Gold thưởng theo ĐKN Bang tích lũy từ level cũ lên level mới

Ví dụ: Bang ABC từ level 12 lên level 13 được thưởng 23.000.000.000 gold.

Tổng ĐKN user còn trong Bang tích lũy cho Bang: 21.000.000đ

User Lucky còn trong bang và tích lũy cho bang ABC là 5.000.000 ĐKN

==> Gold thưởng của thành viên Lucky được tính theo công thức:
(ĐKN user đóng góp cho Bang /ĐKN của tất cả user còn trong Bang) * Gold thưởng theo ĐKN Bang tích lũy từ level cũ lên level mới

Gold thưởng = 5.000.000 /21.000.000 *23.000.000.000= 5.476.000.000 gold

QUI ĐỊNH HOẠT ĐỘNG Back to top
Một thành viên của Bang hội sau mỗi 10 ngày liên tục không "Đăng nhập" P111.us Hack gold Nhận gold Bang hội có số thành viên ít hơn số thành viên quy định trong 5 ngày liên tục
Trừ 1% Trừ 10% Trừ 5% Trừ 5%

* Trừ phần trăm (%) trên tổng số điểm kinh nghiệm
CHÍNH SÁCH THƯỞNG GOLD ĐĂNG NHẬP ĐẦU NGÀY Back to top
-   Áp dụng: Cho toàn thể thành viên tham gia chơi game tại P111.us có ít nhất 20 giờ chơi bất cứ game nào (không tính 2 game Xì Dzách và Black jack).
-   Hình thức: Thành viên P111.us đăng nhập lần đầu tiên trong ngày, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện sẽ được tặng thưởng Gold theo công thức như sau:

  User thường VIP Silver
(200-999)
VIP Gold
(1000-2499)
VIP Diamond
(2500-9999)
VIP Platinum
(10000-49999)
VIP Uranium
(50000-99999)
VIP King/Queen
(100000 trở lên)
Gold được tặng 20.000 100.000 200.000 500.000 2.000.000 10.000.000 20.000.000


-   Tặng thêm:
     Nếu User có Bang, sẽ được tặng thêm 10,000 Gold nữa.
     Nếu User là Bang chủ,bang phó thì sẽ được gold theo công thức bên dưới:

   Gold đăng nhập bang chủ:
-   Theo gold tích lũy bang hội tháng trước
-   1 ngày = gold tích lũy*% tỷ lệthưởng/30
-   % gold tích lũy từ tháng trước của bang hội được tính như sau:

Gold tích lũy Tỷ lệ % thưởng
>= 10 tỷ 30%
>= 8 tỷ đến < 10 tỷ 25%
>= 6 tỷ đến < 8 tỷ 22.50%
>= 4 tỷ đến < 6 tỷ 20%
>= 2 tỷ đến < 4 tỷ 17.50%
>= 1 tỷ đến < 2 tỷ 15%
>=0,7 tỷ đến < 1 tỷ 12.50%
>= 0,5 tỷ đến < 0,7 tỷ 10%
< 0,5 tỷ 7.50%

-   Theo Điểm kinh nghiệm tích lũy tháng trước: Điểm kinh nghiệm tháng/30 *500

-   Theo điểm kinh nghiệm hiện tại của bang: điểm kinh nghiệm hiện tại/10

-   Theo user có tích >=1 triệu gold cho bang hội tháng trước: số user tích >=1 triệu gold *1000


   Gold đăng nhập bang phó:
-   50% tổng gold đăng nhập bang chủ trong tháng/số bang phó/30

CHÍNH SÁCH THƯỞNG GOLD KHI LÊN LEVEL Back to top
Level Kinh nghiệm Gold thưởng Level Kinh nghiệm Gold thưởng
2 20 20.000 27 390.000 146.000.000
3 100 80.000 28 430.000 154.000.000
4 200 100.000 29 470.000 162.000.000
5 500 600.000 30 510.000 170.000.000
6 1.000 500.000 31 560.000 200.000.000
7 2.000 1.000.000 32 610.000 216.000.000
8 4.000 2.000.000 33 660.000 229.000.000
9 8.000 4.000.000 34 710.000 242.000.000
10 13.000 10.000.000 35 760.000 255.000.000
11 20.000 15.000.000 36 820.000 268.000.000
12 30.000 20.000.000 37 880.000 281.000.000
13 40.000 25.000.000 38 940.000 294.000.000
14 50.000 30.000.000 39 1.000.000 307.000.000
15 60.000 35.000.000 40 1.060.000 320.000.000
16 80.000 40.000.000 41 1.130.000 400.000.000
17 100.000 45.000.000 42 1.200.000 425.000.000
18 120.000 50.000.000 43 1.270.000 450.000.000
19 140.000 55.000.000 44 1.340.000 475.000.000
20 160.000 60.000.000 45 1.410.000 500.000.000
21 190.000 100.000.000 46 1.490.000 525.000.000
22 220.000 106.000.000 47 1.570.000 550.000.000
23 250.000 114.000.000 48 1.650.000 575.000.000
24 280.000 122.000.000 49 1.730.000 600.000.000
25 310.000 130.000.000 50 1.810.000 625.000.000
26 350.000 138.000.000 51 1.890.000 1.000.000.000
Những game khi lên level sẽ được tặng Gold thưởng: Xì tố, TLMN, Ù 9 lá, TLMB, Binh tính chi, Đánh chắn, Liêng, Poker
CHÍNH SÁCH TẶNG GOLD SINH NHẬT BANG HỘI Back to top
Căn cứ vào ngày thành lập bang hội (hệ thống tự động tặng gold), P111 sẽ gởi đến quỹ bang hội một món quà thay cho lời chúc mừng sinh nhật bang hội, số gold tặng sẽ phụ thuộc vào level của bang như sau:
Level Gold tặng
King Queen 40 -> 70 6.000.000.000
King Queen 39 5.900.000.000
King Queen 38 5.800.000.000
King Queen 37 5.700.000.000
King Queen 36 5.600.000.000
King Queen 35 5.500.000.000
King Queen 34 5.400.000.000
King Queen 33 5.300.000.000
King Queen 32 5.200.000.000
King Queen 31 5.100.000.000
King Queen 30 5.000.000.000
King Queen 29 4.900.000.000
King Queen 28 4.800.000.000
King Queen 27 4.700.000.000
King Queen 26 4.600.000.000
King Queen 25 4.500.000.000
King Queen 24 4.400.000.000
King Queen 23 4.300.000.000
King Queen 22 4.200.000.000
King Queen 21 4.100.000.000
King Queen 20 4.000.000.000
King Queen 19 3.900.000.000
King Queen 18 3.800.000.000
King Queen 17 3.700.000.000
King Queen 16 3.600.000.000
King Queen 15 3.500.000.000
King Queen 14 3.400.000.000
King Queen 13 3.300.000.000
King Queen 12 3.200.000.000
King Queen 11 3.100.000.000
King Queen 10 3.000.000.000
King Queen 9 2.900.000.000
King Queen 8 2.800.000.000
King Queen 7 2.700.000.000
King Queen 6 2.600.000.000
King Queen 5 2.500.000.000
King Queen 4 2.400.000.000
King Queen 3 2.300.000.000
King Queen 2 2.200.000.000
King Queen 1 2.100.000.000
20 2.000.000.000
19 1.900.000.000
18 1.800.000.000
17 1.700.000.000
16 1.600.000.000
15 1.500.000.000
14 1.400.000.000
13 1.300.000.000
12 1.200.000.000
11 1.100.000.000
10 1.000.000.000
9 900.000.000
8 800.000.000
7 700.000.000
6 600.000.000
5 500.000.000
4 50.000.000
3 50.000.000
2 50.000.000
1 50.000.000

* Lưu ý: để nhận được gold tặng sinh nhật, Bang hội phải đạt được những đều kiện sau đây:
1. Bang hội từ level 1 trở lên.
2. Bang hội có số thành viên tham gia chơi game như sau:

Nhóm level


Số thành viên chơi game
 

Từ 1- 5

10

Từ 6 - 10

25

Từ 11 - 20

50

Từ level 20 trở lên

80



  • Số thành viên chơi game được xét trong 30 ngày kể từ ngày sinh nhật trở về trước.
  • Thành viên trong bang chơi game tối thiểu 5 ván trong 30 ngày mới được tính hợp lệ. (tính cả game tài xỉu)
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ OFFLINE Back to top
    Chính sách hỗ trợ: chỉ được áp dụng khi Bang Hội tổ chức Offline theo như yêu cầu của BQT. Áp dụng kể từ ngày 12/3/2012.

    Mức hỗ trợ cho chương trình tối đa như sau:

Số lượng thành viên
tham gia offline
Phần tài trợ cho
người tổ chức
(Gold)
Phần tài trợ cho toàn
chương trình
(Gold)
Tổng tài trợ
(Gold)
20 người 100 triệu 200 triệu 300 triệu
30 người 300 triệu 700 triệu 1 tỷ
50 người 600 triệu 1,4 tỷ 2 tỷ
>= 100 người 1,5 tỷ 3,5 tỷ 5 tỷ

    Để biết thêm chi tiết vui lòng gởi email về sukien@p111.us
QUI ĐỊNH KHÓA TÀI KHOẢN Back to top
STT LÝ DO HÌNH THỨC XỬ LÝ
( Khóa tài khoản)
LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 LẦN 4
Quy định đối với user khi chơi game  
1 Thua cố tình thoát ra không chung gold  nhắc nhở  7 ngày 30 ngày  Vĩnh viễn
+ Trừ hết gold có trong tài khoản 
2 Chơi bồ chăn gà
Các nick có liên quan , hoặc có nhận gold chơi bồ
7 ngày  30 ngày  30 ngày  Vĩnh viễn 
+ Trừ hết gold có trong tài khoản + Trừ hết gold trong tài khoản
+ Chặn gold đăng nhập đầu ngày vĩnh viễn.
3 Hack gold hệ thống  Ban nick vĩnh viễn 
 + Trừ hết gold đã hack
4 Nick nhận gold hack hệ thống  user Thường 30 ngày  45 ngày 60 ngày Vĩnh viễn
user Vip  15 ngày + trừ 5% điểm Vip point  30 ngày + trừ 15% điểm Vip point  45 ngày + trừ 25% điểm Vip point  Vĩnh viễn
   + Trừ hết gold đã nhận
5 Bơm level cá nhân bằng tool tự động Trừ 1/3 điểm
 kinh nghiệm đang có 
Trừ 2/3 điểm
 kinh nghiệm đang có 
Trừ điểm
kinh nghiệm về 0
 
6 Sử dụng phần mền can thiệp gây tổn hại đến trang web, lợi dụng lỗi của game để trục lợi, ảnh hưởng tính công băng trong ván đấu,…. Tùy vào mức độ sẽ có quyết định xử lý
7 Hack nick và nhận gold hack từ user khác Ban tất cả các nick liên quan 7 ngày, tịch thu hết gold chuyển cho user bị hack nick Ban tất cả các nick liên quan 14 ngày, tịch thu hết gold chuyển cho user bị hack nick Vĩnh viễn
Đối với điều 4 Hack gold hệ thống sẽ có hình thức xử lý theo từng mức độ cụ thể, nhưng quy định vẫn là ban Vĩnh Viễn.
Quy định đối với Bang Hội         
8 Có thành viên trong   bang   hack điểm kinh nghiệm bang hội Trừ toàn bộ số điểm kinh nghiệm của thành viên bang hội đã hack trong thời gian vi phạm + điểm kinh nghiệm của bang hội đã hack trong thời gian vi phạm Trừ toàn bộ số điểm kinh nghiệm của thành viên bang hội đã hack + điểm kinh nghiệm của bang hội đã hack +Trừ 5% tổng số điểm kinh nghiệm Bang hội hiện tại + Ban nick 15 ngày đối với các thành viên vi phạm  Trừ toàn bộ số điểm kinh nghiệm của thành viên bang hội đã hack + điểm kinh nghiệm của bang hội đã hack + Trừ 10% tổng số điểm kinh nghiệm Bang hội hiện tại + Ban nick 30 ngày đối với các thành viên vi phạm   Ban nick vĩnh viễn đối với các thành viên vi phạm + Giải thể bang hội, (Tuy nhiên, nếu mức độ vi phạm quá nghiêm trọng, bang hội vi phạm lần 1 cũng sẽ bị xử lý theo mức cao nhất này)
9 Có thành viên trong bang hack gold hệ thống  Trừ toàn bộ gold thành viên đó hack trong thời gian vi phạm + trừ gold tích lũy của bang hội trong thời gian thành viên trong bang hack đóng góp vào  Trừ toàn bộ gold thành viên đó hack trong thời gian vi phạm + trừ gold tích lũy của bang hội trong thời gian thành viên trong bang hack đóng góp vào + trừ 5% tổng số gold tích lũy  Trừ toàn bộ gold thành viên đó hack trong thời gian vi phạm + trừ gold tích lũy của bang hội trong thời gian thành viên trong bang hack đóng góp vào + trừ 10% tổng số gold tích lũy  Ban nick vĩnh viễn đối với các thành viên vi phạm + Giải thể bang hội, (Tuy nhiên, nếu mức độ vi phạm quá nghiêm trọng, bang hội vi phạm lần 1 cũng sẽ bị xử lý theo mức cao nhất này)
Trong 2 điều 9,10 trên nếu   bang chủ trực tiếp tham gia đứng đầu hack sẽ ban nick bang chủ 30 ngày 
Quy định đối với Đại lý + Mod        
10 Bán gold hack, gold không phải từ tool đại lý  Cắt quyền đại lý
11 Lạm dụng quyền Mod Cảnh cáo nhắc nhở Thu hồi lại quyền mod 7 ngày  Thu hồi lại quyền mod 30 ngày  Thu hồi lại quyền mod vĩnh viễn
Quy định khi tranh chấp tài khoản  
12 Khi có nhiều user cùng tranh chấp 1 tài khoản TITAN P111.us sẽ khóa nick tạm thời, cho đến khi user nào chứng minh được đây là tài khoản của mình sẽ mở nick lại cho user đó.
Các chứng minh:
- Dựa vào thông tin bảo vệ tài khoản ( email bảo mật, điện thoại, thông tin cá nhân)
- Email đăng nhập tại p111.us 
Quy định về đặt tên nick, avatar, hình nền  
13 Liên quan đến vấn đề chính trị, tôn giáo, phản động,
biểu tình …
Vĩnh viễn
14 Tên hàm ý xúc phạm Ban Quản Trị, Admin Vĩnh viễn
15 Tên không dấu, đa nghĩa, gây ngộ nhận/ hiểu lầm nơi người đọc Khoá tài khoản
Thành viên gửi mail về hộp thư support@p111.us để được thay đổi tên nick phù hợp
16 Tên không phù hợp với thuần phong mỹ tục của VN Khoá tài khoản
Thành viên gửi mail về hộp thư support@p111.us để được thay đổi tên nick phù hợp
17 Mạo danh Ban Quản Trị, Admin, Mod, user VIP Khoá tài khoản
Thành viên gửi mail về hộp thư support@p111.us để được thay đổi tên nick phù hợp
18 Avatar, hình nền trái thuần phong mỹ tục Xóa,
cảnh cáo nhắc nhở
3 ngày 7 ngày 30 ngày
Quy định về trao đổi, trò truyện   
19 Sử dụng từ ngữ quá khích xúc phạm BQT, Admin Vĩnh viễn
20 Trao đổi về các vấn đề tôn giáo, chính trị, giới tính … Vĩnh viễn
21 Sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của VN trong game  ( chửi bậy …) Cấm chát  3 ngày  Cấm chát 7 ngày Cấm chát 30 ngày  Cấm chát 45 ngày 
22 Sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của VN trên diễn đàn (chửi bậy …) Ban nick 1 ngày  Ban  nick 3 ngày  Ban nick 7 ngày  Ban nick 30 ngày 
23 Spam 3 ngày 7 ngày 30 ngày Vĩnh Viễn
Quy định về hoạt động tuyên truyền   
24 Tuyên truyền cho các trang web tương tự p111.us Vĩnh viễn
25 Bài xích nhà nước VN, tuyên truyền phản động, lôi kéo
biểu tình …
Vĩnh viễn
26 Tuyên truyền các lỗi, bug của trang p111.us, các thông
tin bảo mật của trang web
Vĩnh viễn
27 Vu khống, tố cáo một sự việc không có thật, gây ảnh
hưởng đến danh dự của user khác hoặc BQT
30 ngày Vĩnh Viễn    
28 Tuyên truyền, khuyến dụ tiêu thụ các văn hoá phẩm đồi trụy 7 ngày  30 ngày Vĩnh Viễn  
29 Tuyên truyền, lôi kéo các thành viên chống đối lại các
quyết định, thông báo của BQT, gây mất đoàn kết giữa các thành viên …
7 ngày  30 ngày Vĩnh Viễn  
30 Rao bán gold (không phải nick đại lý) 7 ngày 30 ngày Vĩnh Viễn  

Lưu ý:
- Tùy theo từng trường hợp cụ thể TITAN p111.us có thể thay đổi cách xử lý cho hợp lý với thực tế
- Quyết định của TITAN p111.us là quyết định cuối cùng
- Tất cả các thành viên của p111.us phải tuân thủ các quy định trên khi chơi Game
- Các quy định có thể sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ... bởi TITAN p111.us mà không cần thông báo trước
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP Back to top
Câu hỏi Trả lời
Câu 1 Làm sao để đăng ký nick mới ?
Vào trang P111.us --> chọn Đăng ký ( nằm trên cùng góc phải của trang web) --> điền đầy đủ thông tin như hướng dẫn ( thông tin dăng ký là thông tin thật) --> Chọn đăng ký ngay

* Lưu ý:: Sau khi đăng ký xong, user có thể đăng nhập ngay để chơi game. Ngoài ra, user có thể đăng nhập bằng open ID (tài khoản yahoo,facebook, gmail) mà không cần đăng ký.

Câu 2 Hướng dẫn cách nạp gold?
Vào Nạp gold nhập 4 ô theo thứ tự:
    + Số seri: là dãy số in sẵn trên thẻ.
    + Mã số nạp tiền: là dãy số bạn cào ra dùng để nạp tiền.
    + Loại thẻ: Mobifone, vinafone, viettel, gate (dùng loại nào chọn loại đó)
    + Mã xác nhận: là 5 chữ số màu tím thể hiện ở ô kế bên.

* Lưu ý: Bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản muốn nạp gold trước khi thực hiện các thao tác trên và khi nhập các dãy số, vui lòng nhập liên tục các chữ số (không nhập các dấu - giữa các chữ số).

Câu 3 Thế nào là user Vip
Điều kiện là user Vip, Vip point phải đạt:
    + Silver: 200 =< vip point < 1000
    + Gold: 1.000 =< vip point  < 2500
    + Diamond: vip point  >= 2500

* Lưu ý: Vip point có được khi nạp gold
    + Nạp gold qua thẻ 10.000 VNĐ = 1 vip point
    + Nạp gold qua đại lý 2.500.000 gold = 1 vip point

Câu 4 Sinh nhật cá nhân user có đươc tặng gold không?
Chỉ áp dụng tặng gold Sinh nhật cho user Vip, user thường chỉ nhận thiệp
    + Vip silver : 5.000.000 gold .
    + Vip gold: 50.000.000 gold
    + Vip diamond 100.000.000 gold

* Lưu ý: Điều kiện được tặng user phải hoàn tất quá trình cập nhật thông tin Bảo vệ tài khoản trong trang cá nhân

Câu 5 Khi user thường lên user Vip silver, và silver --> gold, gold --> diamond có được tặng gold không Chính sách thưởng gold khi lên cấp Vip như sau:
    + Thường--> user vip silver : 5.000.000 gold .
    + Vip silver --> Vip gold: 50.000.000 gold
    + Vip gold --> Vip diamond 100.000.000 gold

* Lưu ý: Điều kiện được tặng user phải hoàn tất quá trình cập nhật thông tin Bảo vệ tài khoản trong trang cá nhân

Câu 6 Làm sao để úp avatar tĩnh và động?
+ Úp avatar tĩnh : vào trang cá nhân --> up load avatar --> chọn hình avatar từ máy tính --> kích hoạt. (giá upload 1.000.000 gold)

+ Úp avatar động: điều kiện úp phải là user VIP gold + diamond --> user đạt yêu cầu úp avatar động gửi hình động về email support@p111.us --> hỗ trợ úp miễn phí

Câu 7 Làm sao để chuyển gold cho user khác?
Tất cả user đều có quyền chuyển gold cho user khác được
    + Cách chuyển 1: Chọn nick muốn chuyển ở trang bang hội (nếuuser có bang) --> click trái chuột --> chuyển gold --> nhập gold cần chuyển (chuyển max là tất cả gold hiện có, phí chuyển tùy vào loại user)

    + Cách chuyển 2: Vào trang cá nhân nick muốn chuyển --> chuyển gold --> nhập gold cần chuyển (chuyển max là tất cả gold hiện có, hệ thống sẽ thu phí chuyển tùy vào loại user)

* Lưu ý: Phí chuyển tùy vào loại user : User diamond: 3% ; User Gold :4% ; User thường: 5%

Câu 8 Hướng dẫn cách cập nhật thông tin Bảo vệ tài khoản (BVTK)
- Đăng nhập vào trang cá nhân => Vào phần Chỉnh sửa thông tin góc phải màn hình => Điền các thông tin bảo mật => Click vào chữ "" Cập nhật "" => Hệ thống sẽ gửi cho bạn 1 email xác nhận

- Vào email liên hệ kiểm tra , và click vào đường link xác nhận

- Sau khi click vào đường link xác nhận, hệ thống sẽ cập nhật thông tin của bạn => Hoàn tất việc đăng ký thông tin bảo vệ tài khoản

- Vào trang cá nhân kiểm tra lại sẽ thấy các thông tin đã cập nhật mờ đi là hoàn tất

Câu 9 Hướng dẫn sử dụng mã Bảo vệ (MBV)
- Đăng nhập vào trang cá nhân --> chọn bảo vệ tài khoản --> kích hoạt --> hệ thống sẽ cấp MBV

* Lưu ý: Khi kích hoạt MBV nếu đối máy tính, cài win, xóa cookies sẽ phải nhập mã bảo vệ này.

- Khi không nhớ MBV hệ thống vừa mới cung cấp ---> chọn tạo mới để hệ thống cấp MBV mới

- Muốn hủy MBV --> chọn hủy kích hoạt

Câu 10 Hướng dẫn đổi mật khẩu?
- Vào trang cá nhân --> chỉnh sửa thông tin --> Đổi mật khẩu (đối với tài khoản đăng ký trực tiếp trên p111.us)

Câu 11 Hướng dẫn cấp lại mật khẩu mới?
Trường hợp email đăng nhập của bạn là email thật:
    + Bạn có thể sử dụng chế độ Quên mật khẩu. Khi đó, hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới và link xác nhận mật khẩu về email của bạn. Bạn vào hộp mail lấy mật khẩu và click vào chữ xác nhận đổi mật khẩu để xác nhận mật khẩu mới.

    + Trường hợp bạn không nhận được mật khẩu mới hệ thống gửi về. Bạn vui lòng sử dụng chính email đăng ký và gửi về cho chúng tôi các thông tin bảo vệ tài khoản trong trang cá nhân để chúng tôi kiểm tra xác nhận và cấp lại mật khẩu mới cho bạn.

    + Trường hợp bạn sử dụng email đăng ký là email ảo, bạn vui lòng thao tác như sau để lấy lại mật khẩu. Bạn tạo 1 email mới (chưa đăng ký tài khoản trên p111.us và dùng chính email mới này cung cấp cho chúng tôi các thông tin bảo vệ tài khoản trong trang cá nhân để chúng tôi kiểm tra và cấp lại mật khẩu cho bạn)
        + Họ và tên
        + Email bảo mật
        + Email đăng nhập
        + Ngày tháng năm sinh
        + Số CMND
        + Địa chỉ
        + Số điện thoại đăng ký

Câu 12 Hướng dẫn chuyển quyền bang chủ ?
Nếu bạn không muốn làm bang chủ nữa bạn có thể chuyển quyền bang chủ cho nick khác trong bang của mình. Bạn vui lòng dùng đúng email đăng nhập của nick bang chủ gửi về cho chúng tôi cung cấp các thông tin bảo vệ tài khoản trong trang cá nhân như:
    + Họ và tên
    + Email bảo mật
    + Email đăng nhập
    + Ngày tháng năm sinh
    + Số CMND
    + Địa chỉ
    + Số điện thoại đăng ký
    + MTK, tên nick bạn muốn chuyển quyền bang chủ sang. (MTK bạn muốn chuyển quyền bang chủ sang cũng phải cập nhật đầy đủ các thông tin bảo vệ tài khoản trong trang cá nhân).

Câu 13 Hướng dẫn cách liên hệ hỗ trợ khi gặp sự cố ?
Khi gặp sự cố hay có thắc mắc bạn vui lòng liên hệ theo 3 cách sau:
    + Nhấp vào nút hỗ trợ trực tuyến để chat trực tuyến.
    + Gửi email về support@p111.us
    + Post khiếu nại lên diễn đàn, chủ đề xử lý khiếu nại.

Câu 14 Tại sao chơi không thấy tăng giờ chơi ? Giờ chơi giờ cập nhật trong trang cá nhân 6 tiếng được cập nhật đầy đủ 1 lần
Câu 15 Làm sao để tạo bài mới?
Đăng nhập nick vào diễn đàn chọn "Tạo bài mới"

* Lưu ý: phải đạt tổng giờ chơi là 20h mới đươc post bài + đạt tổng giờ chơi 10h mới được post comment

Câu 16 Làm sao để gia nhập bang hội ?
- Đối với bang chủ: mời user chưa có bang gia nhập bang
    + Vào phòng chơi game--> chọn nick chưa có bang --> click mời gia nhập bang
    + Vào trang cá nhân của nick chưa có bang --> click mời gia nhập bang (Bang chủ mời , hệ thống sẽ gửi thư về trang cá nhân của user, user đồng ý gia nhập sẽ vào bang)

- Đối với user: Vào bang muốn gia nhập --> click xin gia nhập bang --> chờ bang chủ đồng ý cho gia nhập bang.

Câu 17 Sinh nhật bang hội có đươc tặng gold không ?
Sinh nhật bang hội tặng 50.000.000 gold tích lũy Bang hội

* Căn cứ vào ngày thành lập bang hội (hệ thống tự động tặng gold)

Câu 18 Số lượng bang phó của bang hội?
Bang level 11 --> trở lên : 5 bang phó
Bang level 10 : 3 bang phó
Bang level 1-9 : 2 bang phó

* Lưu ý: 2 bang phó đầu do bang chủ tự add trong trang bang hội, từ bang phó thứ 3 liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ .

Câu 19 Gold tích lũy bang hội là gi?
Khi user chơi thắng sẽ trích từ 1% gold thắng vào gold tích lũy cho bang hội. Thể hiện gold tích lũy ở trang bang hội của từng bang.

Câu 20 Điểm tích lũy Bang hội là gì?
Khi user chơi 1 ván (thắng, hòa, thua) sẽ được cộng số điểm theo quy định vào điểm tích lũy bang hội. Điểm tích lũy hiển thị ở trang bang hội của từng bang.

* Lưu ý:Điểm KN Bang hội ở 3 game Xì tố, Ù, TLMN được tính như sau:
    + Phòng VIP: 9 điểm
    + Phòng A: 4 điểm
    + Phòng B: 1 điểm, cược tối thiểu 50.000 Gold mới được tính điểm kinh nghiệm.
    + Các game 2.0 còn lại và game Ba lá được tính 1 ván ( thắng, thua, hòa) = 1 điểm KN Bang hội

Câu 21 Điều kiện để user được tặng gold khi Bang lên level?
Thành viên Bang hội phải đáp ứng các điều kiện sau:
    + Thời gian ở trong bang (tùy theo level bang), xem chi tiết tai "Quyền lợi user khi bang lên level".
    + Thỏa điều kiện thời gian chơi game ( tùy theo level bang),xem chi tiết tai "Quyền lợi user khi bang lên level"
    + User phải có đăng nhập trong vòng 15 ngày, tính từ thời điểm bang lên level trở về trước 15 ngày.


Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.