Giới thiệu bang hội
09/01/2017 | besangchanh | Bang BÉ CHẢNH | 247 lượt xem | 0 thảo luận

 

THƯỞNG TÍCH LŨY GOLD


Chính sách thưởng áp dụng bình đẳng đối với tất cả thành viên

Tích lũy từ 1 tỷ gold ( trong tháng ) thưởng 200% tích lũy
Ví dụ : tích lũy 1 tỷ ---------> thưởng : 2.000.000.000
5 tỷ -------> thưởng : 10.000.000.000

Tích lũy từ 500 tr đến dưới 1 tỷ thưởng 150% tích lũy
Vì dụ : tích lũy ----> 500.000.000, thưởng 750.000.000

Tích lũy từ 100 tr đến dưới 500 tr thưởng 110% tích lũy
Vì dụ : tích lũy ----> 100.000.000 , thưởng 110.000.000

Tích lũy từ 1 tr đến dưới 100 tr thưởng 100% tích lũy
Vì dụ : tích lũy ----> 1.000.000, thưởng 1.000.000

ĐIỀU 2 : THƯỞNG VINH DANH CHẠM MỐC

Khi thành viên chạm các mốc chẵn : 1 tỷ, 2 tỷ , .... được thưởng : 100.000.000 gold

ĐIỀU 3 : TÍCH LŨY ĐIỂM KINH NGHIỆM

Tích lũy từ : 1.000 điểm kinh nghiệm thưởng 1.000.000 gold

ĐIỀU 4 :Đây là quy định mới của Bang,mời a/e tham khảo!

Điều 5 : A/e hoạt động tích cực thì cuối tháng sẽ phát cho ai dẫn đầu top tích luỹ + kinh nghiệm 50tr nha( ko tính vào lương hàng tháng)

BANG BÉ CHẢNH
Hiển thị
MỚI NHẤT
Hiển thị
XEM NHIỀU NHẤT
Hiển thị
SÔI NỔI NHẤT
Hiển thị
Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.