Giải trí – Tin tức bốn phương
17/06/2017 | BẠCH HỔ | Bang QUÊ LỤA HÀ TÂY | 73 lượt xem | 0 thảo luận

Có bài thơ viết rồi lại xóa
Sợ em buồn nên xé bỏ thôi
Dầu sao thì chuyện đã rồi
Nhắc đi nhắc lại chi rồi thương đau!
...
Bao năm lòng vẫn còn đau
Bụi lau năm đó, nhà sau vẫn còn
Nhưng giờ thì đã héo hon
Tóc tơ giờ bạc  héo mòn thân lau!

Thời gian vun vút qua mau
Nhưng mà chẳng xóa được màu đau thương
Bụi lau mãi vẫn bên đường
Đau thương hứng chịu... bụi đường thời gian!

BANG QUÊ LỤA HÀ TÂY
Hiển thị
MỚI NHẤT
Hiển thị
XEM NHIỀU NHẤT
Hiển thị
SÔI NỔI NHẤT
Hiển thị
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.