Giới thiệu bang hội
19/06/2017 | BẠCH HỔ | Bang QUÊ LỤA HÀ TÂY | 99 lượt xem | 2 thảo luận

Từ 1/7 Quê Lụa Hà Tây sẽ áp dụng vinh danh Bang Phó hàng tháng
Vị trí hai Bang phó + phần thưởng đăng nhập gold hàng ngày sẽ dành cho 2 thành viên có tích lũy gold cao nhất đạt từ 1 tỷ, có nhiều cống hiến nhất trong tháng, là người hàng ngày bám sát bang hội, đóng góp nhiều công sức nhất, thiết thực nhất cho sự phát triển vượt bậc của Quê Lụa Hà Tây. Trường hợp tháng nào bang hội quá yếu, vị trí bang phó sẽ để trống chờ nhân tài tiếp sức cho Quê Lụa Hà Tây

THẢO LUẬN
Đăng nhập để comment.
BANG QUÊ LỤA HÀ TÂY
Hiển thị
MỚI NHẤT
Hiển thị
XEM NHIỀU NHẤT
Hiển thị
SÔI NỔI NHẤT
Hiển thị
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.