Giới thiệu bang hội
19/06/2017 | BINHMINH1602 | Bang NIỀM TIN | 186 lượt xem | 3 thảo luận

Kể từ ngày 15/6/2017, NIỀM TIN sẽ tặng 25 TRIỆU GOLD cho thành viên mới gia nhập bang. Điều kiện nhận thưởng rất đơn giản:

Chỉỉ cần tích lũy:

  • 2000 điểm kinh nghiệm thưởng ngay 5.000.000 gold
  • 5.000.000 gold thưởng ngay 10.000.000 gold
  • 5000 điểm kinh nghiệm thưởng ngay 10.000.000 gold

                         Tổng: 25.000.000 gold

Các bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức nhận thưởng:

              1. Chờ khi tích đủ tổng 5000 điểm kinh nghiệm và 5.000.000gold, nhận luôn một lúc 25.000.000gold

2. Đạt mốc nào nhận thưởng luôn mức đó ( nhận thưởng thành 3 lần )

               Khi thành viên mới nhập bang tích lũy đủ điều kiện nhận thưởng xin  mời vào trang  bang hội thông báo để bang hội trao thưởng và chính thức gia nhập ngôi nhà chung NIỀM TIN ( trường hợp các bạn chơi chưa đủ giờ comment thì gửi thư riêng cho BC )

               Gold thưởng gia nhập bang không bị tính trừ vào lương cuối tháng, các bạn vẫn nhận đủ lương cuối tháng của mình và vẫn được ứng gold như bình thường.

THẢO LUẬN
Đăng nhập để comment.
BANG NIỀM TIN
Hiển thị
MỚI NHẤT
Hiển thị
XEM NHIỀU NHẤT
Hiển thị
SÔI NỔI NHẤT
Hiển thị
Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.