Giới thiệu bang hội
11/01/2017 | besangchanh | Bang BÉ CHẢNH | 129 lượt xem | 0 thảo luận

THƯỞNG TÍCH LŨY GOLD


Chính sách thưởng áp dụng bình đẳng đối với tất cả thành viên

Tích lũy từ 1 tỷ gold ( trong tháng ) thưởng 200% tích lũy
Ví dụ : tích lũy 1 tỷ ---------> thưởng : 2.000.000.000
5 tỷ -------> thưởng : 10.000.000.000

Tích lũy từ 500 tr đến dưới 1 tỷ thưởng 150% tích lũy
Vì dụ : tích lũy ----> 500.000.000, thưởng 750.000.000

Tích lũy từ 100 tr đến dưới 500 tr thưởng 110% tích lũy
Vì dụ : tích lũy ----> 100.000.000 , thưởng 110.000.000

Tích lũy từ 1 tr đến dưới 100 tr thưởng 100% tích lũy
Vì dụ : tích lũy ----> 1.000.000, thưởng 1.000.000

ĐIỀU 2 : THƯỞNG VINH DANH CHẠM MỐC

Khi thành viên chạm các mốc chẵn : 1 tỷ, 2 tỷ , .... được thưởng : 100.000.000 gold

ĐIỀU 3 : TÍCH LŨY ĐIỂM KINH NGHIỆM

Tích lũy từ : 1.000 điểm kinh nghiệm thưởng 1.000.000 gold

ĐIỀU 4 :Đây là quy định mới của Bang,mời a/e tham khảo!

Điều 5 : A/e hoạt động tích cực thì cuối tháng sẽ phát cho ai dẫn đầu top tích luỹ + kinh nghiệm 50tr nha( ko tính vào lương hàng tháng)

BANG BÉ CHẢNH
Hiển thị
MỚI NHẤT
Hiển thị
XEM NHIỀU NHẤT
Hiển thị
SÔI NỔI NHẤT
Hiển thị
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.