Giới thiệu bang hội
17/06/2017 | Hà Linh | Bang Thiên Vương | 162 lượt xem | 0 thảo luận

Mời Ace gia nhập Bang trả thưởng 200% điểm kinh nghiệm. Thưởng đạt mốc 1tỷ, 2 tỷ, ... = 100tr gold. Ngoài ra, còn thưởng đạt mốc đóng góp theo ngày. Mời Ace gia nhập Bang trả thưởng 200% điểm kinh nghiệm. Thưởng đạt mốc 1tỷ, 2 tỷ, ... = 100tr gold. Ngoài ra, còn thưởng đạt mốc đóng góp theo ngày. Mời Ace gia nhập Bang trả thưởng 200% điểm kinh nghiệm. Thưởng đạt mốc 1tỷ, 2 tỷ, ... = 100tr gold. Ngoài ra, còn thưởng đạt mốc đóng góp theo ngày.
BANG Thiên Vương
Hiển thị
MỚI NHẤT
Hiển thị
XEM NHIỀU NHẤT
Hiển thị
SÔI NỔI NHẤT
Hiển thị
Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.