Giới thiệu bang hội
13/06/2017 | Quybang_ManUtd1998 | Bang Man United & Red Devil Legends | 166 lượt xem | 0 thảo luận

Tình hình là Bang đã đi được 4/5 chặng đường để lên level 8. Kính mời mọi người cùng tham gia vào bang để phấn đấu  đưa bang lên level trước ngày sinh nhật bang vào đâu tháng 7 nhé. Nếu được lên lv 8 đến lúc đó mình xin tặng mỗi thành viên gia nhập bang bắt đầu tính từ thời điêm đầu tháng 3 tính đến lúc level 8 điểm kinh nghiêm tương ứng 1000 = 3 triệu. Còn nếu sau đó tì sẽ là 1000 = 2 triệu. Mọi người nhiêt tình tham gia giúp bang và cũng là giúp bản thân nhé.

Mọi ngươi gia nhập bang theo link này nhé

http://p111.us/bang-hoi/man-united-red-devil-legends.html

Chân thành cảm ơn

BANG Man United & Red Devil Legends
Hiển thị
MỚI NHẤT
Hiển thị
XEM NHIỀU NHẤT
Hiển thị
SÔI NỔI NHẤT
Hiển thị
Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.