Sự kiện bang hội
11/01/2017 | LeonTaiXu | Bang HOA NẮNG | 138 lượt xem | 0 thảo luận

                             
  
                               

Tournament Xì Tố  - Cao Thủ Đối Mặt

 ( từ 10/01/2017 đến 18/01/2017 )

ACE sau khi thi đấu xong hoàn thành đủ 50 ván theo yêu cầu của P1 đề ra — Bang Hội Hoa Nắng sẽ chuyển gold ACE đã đăng ký thi đấu.

ACE nhận thưởng từng vòng khi vào vòng trong

Khi có kết quả của P1.

Vòng Đấu

Hoa Nắng Thưởng

Vòng 1 Cá Nhân —
Top 250

10 Triệu Gold

Tứ Kết Cá Nhân —
Top 125

30 Triệu Gold

Bán Kết Cá Nhân  -
Top 25

60 Triệu Gold

Chung Kết

Thứ Hạng

Hoa Nắng Thưởng

P111 Thưởng

Hạng 1

1 Tỷ Gold

1 Tỷ Gold

Hạng 2

250 Triệu Gold

700 Triệu Gold

Hạng 3

250 Triệu Gold

500 Triệu Gold

Hạng 4

250 Triệu Gold

300 Triệu Gold

Hạng 5

250 Triệu Gold

200 Triệu Gold

Tổng Giải Thưởng Chung Kết

2 Tỷ Gold

2,7 Tỷ Gold

BANG HOA NẮNG
Hiển thị
MỚI NHẤT
Hiển thị
XEM NHIỀU NHẤT
Hiển thị
SÔI NỔI NHẤT
Hiển thị
Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.