Xử lý khiếu nại
mất kết nối game ù 1 giờ 34 phút
traudalat | Bang HOA NẮNG | 7 lượt xem | 1 thảo luận
Rớt mạng 5 giờ 15 phút
haiduong0402 | Bang Sóng Biển Tình | 14 lượt xem | 1 thảo luận
Tlmn bị lag mất gold 7 giờ 45 phút
daigeobet | Bang Sóng Biển Tình | 14 lượt xem | 1 thảo luận
Khiếu nại ván tlmn 7 giờ 50 phút
ngabeo | Bang Mandolin | 15 lượt xem | 1 thảo luận
Khiếu nại mất gold 9 giờ 39 phút
ngakim | Bang SAI GON__VIP | 18 lượt xem | 1 thảo luận
Kiểm tra ván sâm 10 giờ 48 phút
luongchau | Bang Tiêu Dao | 16 lượt xem | 1 thảo luận
Tố cáo đánh bồ 18 giờ 51 phút
dobantalaai | Bang Mandolin | 12 lượt xem | 1 thảo luận
Chăn gà 19 giờ 35 phút
gk_ngheu_gk | Bang LỆNH TRUY NÃ | 10 lượt xem | 1 thảo luận
110jack | Bang CHIẾN THẦN | 8 lượt xem | 2 thảo luận
Mất kết nối tlmn 21 giờ 3 phút
Mùa Xuân | Bang PHI ƯNG HỘI | 4 lượt xem | 1 thảo luận

MỚI NHẤT
Hiển thị
XEM NHIỀU NHẤT
Hiển thị
SÔI NỔI NHẤT
Hiển thị
Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.