HƯỚNG DẪN CHƠI GAME ĐÁNH CHẮN

Hướng dẫn chơi game Đánh chắn

1. Giới thiệu
- Chắn là một trò chơi bài lá cải tiến và đơn giản hóa từ trò Tổ Tôm. Đây là 2 trò chơi dân gian phổ biến của người dân Việt Nam.
- Chắn có 100 lá bài, gồm có 3 hàng Vạn (), Văn (), Sách () và 8 số Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu. Các hàng quân này được viết bằng chữ Nho và cách nhận biết 3 hàng quân này theo câu "Vạn vuông, Văn chéo, Sách loằng ngoằng".


- Bộ bài chắn chỉ có 20 cây đỏ, tức là 5 quân ( Chi chi, Cửu vạn, Cửu Sách, Bát Vạn, Bát Sách), còn lại là 80 cây đen.
 

- Mỗi quân bài có 4 con giống nhau , như vậy tổng số quân bài là 24 x 4 = 96 quân thường và 4 quân Chi Chi. Bên phải các quân bài Chắn có chữ số từ Nhị đến Cửu. Khi ghép với các hàng Vạn, Văn, Sách sẽ tạo ra các quân tương ứng...


- Nhận biết số:
 • Nhị: 2 nét
 • Tam: 2 nét giống Nhị nhưng thêm 1 vạch ở giữa
 • Tứ: hình chữ nhật
 • Ngũ: giống chữ “h”, có vạch ngang nằm ở dưới
 • Lục: có 2 chân
 • Thất: giống chữ “t”
 • Bát: giống chữ “B”
 • Cửu: giống chữ “h” thường nhưng dài hơn
2.Luật chơi
a. Chia bài, chọn nọc, bốc cái
- Cách chia bài: Chủ bàn sẽ nhấn nút Chia Bài, hệ thống sẽ lấy khoảng 1 nửa bộ bài, chia rải đều, úp mặt thành 5 phần (tổng cộng là 10 phần), sẽ thừa từ 0 đến 5 quân. Khi chia xong, lấy 5 phần này bỏ vào 5 phần kia thành 5 phần chung. 5 lá thừa được đưa cho người thắng ván trước để chọn nọc.- Chọn nọc, bốc cái: Người thắng ván trước click chọn 5 lá thừa bỏ vào 1 phần bài bất kỳ để làm nọc. Rồi rút ngẫu nhiên 1 quân trong nọc, lật ngửa vào 1 phần bài bất kỳ trong 4 phần còn lại - phần này gọi là bài cái, quân lật ngửa gọi là Cái.
- Từ quân cái, xác định được 1 số (chi là 1, nhị là 2, tam là 3,..). Đếm từ người bốc cái là 1, lần lượt theo chiều tay phải, người tiếp theo là 2, tiếp nữa là 3,.. đến số của quân cái là người được phần bài cái và được đánh đầu.
- Chẳng hạn, nếu chơi 4 người (A,B,C,D) (B và D chéo cánh), B bốc cái được quân thất vạn. Đếm B là 1, C là 2,..lần lượt sẽ là: BCDABCD, tức đến 7 (thất) sẽ là D. Vậy D được phần bài cái. Những phần bài còn lại sẽ lần lượt được đưa cho từng người: Phần ngay bên phải phần bài cái được đưa cho A - là người ngay bên phải người được bài cái (D), phần tiếp nữa đưa cho B & phần bên trái bài cái đưa cho C (C bên trái D).
- Để dễ nhớ: nhị (lục) tiến, tứ (bát) tụt, tam (thất) đối. Nghĩa là, như trong trường hợp trên B bốc được thất "đối" => người "đối" với B (là D) được cái. Tương tự, nếu B bốc được nhị văn chẳng hạn, thì nhị "tiến" => người "tiến" với B (là C) được cái.

b. Các loại cược: Khi Ù, nếu bài ù có những điểm đặc biệt thì sẽ được ăn thêm tiền. Điểm đặc biệt ấy gọi là Cước. Gồm có:
- Xuông: Là khi bài ù không có gì đặc biệt (không có cước nào)
- Thông: Nếu ván trước ù và xướng đúng, ván sau cũng ù thì ván sau được hô cước thông.
- Chì: Là khi ù lá ở cửa chì - tức là cửa của mình. Chẳng hạn, mình bốc 1 lá và ù lá ấy luôn thì là ù Chì. (Chú ý rằng, khi người khác bốc mình cũng có thể ù - nhưng không là ù Chì)
- Thiên ù: Người có cái (được chia 20 lá) tròn bài (bài có từ 6 chắn trở lên, ko có lá Què), ù luôn thì gọi là thiên ù.
     Nếu bài thiên ù 6 chắn mà con bắt cái nằm trong chắn thì có thể xướng Thiên ù Bạch thủ. Nếu thiên ù mà con bắt cái nằm trong cạ thì chỉ hô Thiên ù ( hô Bạch Thủ là sai ). Cước Thiên ù Bạch Thủ không bắt buộc xướng Bạch Thủ, xướng thì thành viên có thêm điểm.
Lưu ý : Thiên ù thì không có Thiên ù bạch thủ chi, trường hợp bài cái có 6 chắn 4 cạ trong đó có một chắn chi thì vẫn xướng là Thiên ù bạch thủ.
- Địa ù: Phải thỏa mãn 2 điều kiện:
 • Ù khi chưa qua cửa chì
 • Ù cây bốc nọc đầu tiên hoặc ù khi nọc chưa được bốc (chíu ù)
 • Chú ý: Nếu chưa đến lượt mà mình Chíu rồi Trả cửa thì vẫn coi là chưa qua cửa chì (vẫn có thể Địa ù) Bài có cái thì không bao giờ có thể Địa ù được, vì cũng được tính là đã qua cửa Chì.
- Có chíu, 2 chíu,..: Khi có một người nào đó đánh một quân, mà trên tay người chơi cùng đã có 3 quân cùng tên, cùng số thì người này có quyền lấy lá bài đó về và đánh trả lại một bài khác vào cửa đó. Trong trường hợp này quyền ưu tiên ăn quân ở cửa chì không áp dụng.Nếu trong ván mình đã chíu 2 lần thì khi ù được hô "2 chíu"
- Chíu ù: Chíu mà tròn bài, ù luôn thì là chíu ù. Bình thường chỉ được phép ù lá bốc từ nọc lên. Riêng chíu ù thì có thể ù lá người khác đánh/ hoặc trả cửa.
 • Chú ý: Phân biệt "chíu ù" với "ù có chíu": Nếu chíu rồi ù luôn thì là chíu ù và khi ù bắt buộc phải xướng là Chíu Ù , không được tính con chíu đó vào để hô "có chíu". Đặc biêt: khi lên quân bài mà Chíu Ù được thì phải kích ngay vào nút Ù không được Chíu rồi mới Ù.
 • Nếu người bên tay trái đánh 1 cây ra Cửa trên, hoặc lật nọc vào Cửa trên hay Cửa chì mà bị người khác Chíu, cây Trả cửa được phép ăn, không được phép ù, dĩ nhiên là trừ trường hợp Chíu ù.
 • Nếu gặp trường hợp mình Trả cửa vào Cửa trên, và cây này bị người khác Chíu, thì cây Trả cửa của người đó mình vẫn có thể ăn được.
- Thiên khai: Trên tay có 4 lá giống nhau gọi là có thiên khai (có thể có nhiều thiên khai)- Có ăn bòn, 2 bòn,..: Đã có sẵn chắn (cửu vạn chẳng hạn), tách 1 lá ra để ăn chắn, sau lại lấy lá còn lại ăn chắn tiếp (=> ăn được 2 chắn cửu vạn). Cách ăn đó gọi là ăn bòn. Nếu trong ván mình ăn bòn 2 phát thì hô "2 bòn"
- Ù bòn: Khi bốc được 1 lá mà mình có thể ăn bòn, nhưng lại tròn bài, ù luôn thì là Ù Bòn.
- Bạch thủ:
 • Ba đầu là 3 lá cùng số, khác chất. Ví dụ : Lục Văn, Lục Vạn, Lục Sách được gọi là ba đầu lục.


 • Chờ ù bạch thủ là ngược với chờ "ù rộng".
  • Ta đang có đủ chắn rồi (>= 6 chắn) và đang què 1 lá cửu vạn chẳng hạn thì khi làng bốc lên lá cửu gì ta cũng ù được => số lá ta có thể ù là nhiều (rộng).
  • Còn nếu mới có 5 chắn, 4 cạ, què cửu vạn thì chỉ khi làng bốc lên lá cửu vạn ta mới ù được (vì ù là phải có >= 6 chắn) => số lá ta có thể ù là ít (<= 3 lá, vì tổng chỉ có 4 lá cửu vạn)
  • Song, nếu có 5 chắn, 4 cạ, nhưng lại có 3 đầu - 3 đầu cửu chẳng hạn - thì dù làng bốc lên lá cửu gì ta cũng vẫn ù được. => Quy định trường hợp này cũng là ù rộng (không phải ù bạch thủ)
- Bạch thủ Chi: Là ù bạch thủ lá Chi Chi
 • Chú ý: + Nếu ù Bạch thủ Chi mà xướng "Bạch thủ" thì vẫn là xướng sai
 • Khi chờ ù lá Chi Chi thì chỉ được phép ù Bạch thủ Chi. Tức, nếu đang có >= 6 chắn, tròn bài lẻ lá Chi (đây cũng không phải là bài đang chờ ù, nên vẫn ăn đánh bình thường như TH bài chưa chờ ù) mà làng bốc lên Chi thì cũng không được ù (Trường hợp này ta phải "xé chắn" - tức đánh bớt chắn đi để chỉ còn 5 chắn rồi chờ ù Chi, hoặc ta phải đánh Chi đi để chờ ù rộng)
 • Khi ù lá chi chi không có ngoại lệ (bắt buộc phải ù bạch thủ chi) nên TH lên bài 6 chắn 3 cạ què lá chi chi, nọc nảy lá chi chi ngay vẫn không được ù (và cũng không phải là bỏ ù nếu sau đó lại ù) và vẫn được ăn, đánh bình thường để ù con khác.
- Thập thành: Bài ù có 10 chắn
- Bạch định: Bài ù toàn lá đen
- Tám đỏ: Bài ù có đúng 8 lá đỏ, còn lại toàn lá đen.
- Kính tứ Chi: Bài ù có đúng 4 lá Chi là đỏ, còn lại toàn lá đen.
- Lèo: Có cả cửu vạn, bát sách, Chi Chi thì gọi là có lèo. (Nếu có Chắn Cửu vạn, Chắn Bát sách, Chắn Chi Chi thì có 2 Lèo. Tối đa 4 lèo)- Tôm: Có cả tam vạn, tam sách, thất văn thì là có tôm.( Nếu có Chắn Tam vạn, Chắn Tam sách, Chắn Thất văn thì có 2 tôm. Tối đa có 4 Tôm )- Phá Thiên: Chia bài ra không có Chắn nào, khi ù có thể xướng Phá Thiên
- Hoa rơi cửa phật: Bài của mình dưới chiếu có ngũ vạn (hình ngôi chùa), chì bạch thủ nhị vạn (hình hoa đào)
Giải thích: "Bài của mình dưới chiếu có ngũ vạn" nghĩa là mình đã ăn chắn ngũ vạn, hoặc cạ ngũ có ngũ vạn, hoặc chíu ngũ vạn- Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật: (lưu ý : trên bảng chọn cước xướng đang viết tắt tên cước này là Nhà lầu xe hơi HRCP)
 • Có sẵn chắn ngũ vạn (nhà lầu), chắn tứ vạn (hình cái xe), chì bạch thủ nhị vạn (hoa đào)
 • Chú ý: "Có sẵn" nghĩa là không phải do ăn được mà có (chia bài đã có sẵn trên tay chắn ngũ vạn, chắn tứ vạn)

- Cá lội Sân Đình: Bài của mình dưới chiếu có ngũ vạn (đình), chì bạch thủ bát vạn (hình con cá).
Giải thích: Giống hoa rơi cửa phật, nhưng thay "chì bạch thủ nhị hoa đào" bằng "chì bạch thủ bát cá"- Ngư ông bắt cá:
 • Có sẵn chắn chi chi (ngư ông), chắn ngũ sách (thuyền), chì bạch thủ bát vạn (cá)
 • Chú ý: Chắn chi chi, chắn ngũ sách ăn dưới chiếu không được tính.c. Cách chơi:
- Đánh bài theo vòng ngược chiều kim đồng hồ.
- Mỗi người sẽ được chia 19 lá riêng chủ bàn là người có 20 lá và sẽ đánh ra 1 lá đầu tiên.
- Khái niệm cơ bản:
 • Chắn: là 2 lá bài giống hệt nhau cả về hàng lẫn số.
  Ví dụ: hai lá bài Nhị Vạn tạo thành 1 chắn Nhị Vạn, hai lá bài Thất Sách tạo thành 1 chắn Thất Sách


   
 • Cạ: là 2 lá bài giống nhau về số nhưng khác hàng.
  Ví dụ : hai lá bài Tứ Văn và Tứ Sách tạo thành cạ tứ Văn-Sách.


- Mỗi người khi đến lượt có thể thực hiện: Đánh, Bốc Nọc, Ăn, Dưới, Chíu, Trả Cửa
 • Ăn: Nếu quân bài trên bàn chơi hợp với 1 quân nào đó trên tay thành Chắn hoặc Cạ… thì có thể Ăn.Lá bài trên tay đặt ngửa lên trên lá bài vừa ăn được.Khi đến lượt người chơi, người chơi chọn những quân bài cần ăn sẽ xuất hiện nút “Ăn”.


 • Đánh: Sau khi ăn người chơi phải đánh ra 1 lá bài để hoàn tất vòng đi của mình.
  Đánh có nghĩa là lấy 1 quân trong bài của mình đánh ngửa xuống bàn chơi. Khi đến lượt người chơi, người chơi chọn quân bài cần đánh sẽ xuất hiện nút “Đánh”.


   
 • Bốc Nọc: Nếu trường hợp bài trên tay không có để ăn thì người chơi sẽ bốc nọc. Bốc nọc là bốc 1 lá trong Nọc đặt ngửa vào cửa chì. Cửa chì: là cửa ở trước mặt người chơi. Đây là cửa người chơi được ưu tiên khi ăn quân và ù


   
 • Dưới (bỏ qua): Khi 1 người vừa Bốc, thì người đó được quyền ăn quân vừa bốc đó. Nếu không ăn thì "Dưới", khi đó, người bên phải được quyền Ăn. (Nếu người đó cũng không ăn thì họ có thể Bốc để Ăn quân chính họ vừa bốc (hoặc lại có thể Dưới).
 • Chíu: Là cách ăn đặc biệt: Mình có 3 lá bài giống hệt nhau, lấy ra để ăn 1 lá cũng giống như vậy ( Chíu ưu tiên hơn Ăn). Ví dụ, mình có 3 lá cửu vạn, 1 người khác đánh ra 1 lá cũng là cửu vạn thì mình được ăn (chíu) lá người kia vừa đánh.


   
 • Trả Cửa: Sau khi Chíu mình phải Đánh 1 quân thế vào chỗ quân mình vừa Chíu để ván chơi được tiếp tục bình thường. Gọi là Trả Cửa.
  • Mục đích là để tròn bài rồi ù
  • Tròn bài, tức là bài gồm toàn các "bộ". Giống trong chơi phỏm, khi bài toàn các "phỏm", không lẻ lá nào thì là ù. "Bộ" trong trò chơi chắn là Chắn, hoặc Cạ ( trong đó có ít nhất 6 Chắn thì là Ù ).
3.Cách tính thắng thua
a. Các luật ăn/ đánh:
- Ràng buộc với bài trên tay:
 • Khi ù mà người ù đã phạm một trong 2 lỗi sau (gọi chung là bị Treo tranh) thì người ù không được ăn tiền
 • Ăn treo tranh: Ăn được thành chắn nhưng lại ăn cạ
  Ví dụ: Trên tay có cửa vạn-cửu văn, ăn cửu vạn nhưng lại hạ cửu văn xuống chiếu thành cạ [cửu văn, cửu vạn] ( phải hạ chắn cửu vạn)
 • Chíu được nhưng lại ăn thường. Chú ý: Ù mà bị Treo tranh thì ván sau vẫn được hô "thông"
 • Có cạ chọn ăn cạ: lấy 1 lá bài trong cạ sẵn có để ăn lá bài khác thành cạ.
  Ví dụ: Có cạ [cửu vạn, cửu văn], không được ăn cửu sách
  Chú ý: Trường hợp có 1 cửu vạn và 2 hoặc 4 cửu văn không gọi là "có cạ" cửa vạn, văn
  (Vì cửu văn nằm trong chắn rồi, cửu vạn là quân lẻ). Khi đó vẫn được lấy cửu vạn ăn cửu sách
 • Ăn cạ chuyển chờ: lấy 1 quân chờ ù để ăn cạ
  Ví dụ 1: Có 5 chắn, 4 cạ, què cửu vạn. Lấy cửu vạn ăn cửu văn
  Ví dụ 2: Có 5 chắn, 3 cạ, ba đầu cửu. Lấy cửu vạn ăn cửu văn.
  Ví dụ 3: Có 5 chắn, 4 cạ, què 1 quân. Trong các cạ có cạ 3 vạn & 3 văn. Lấy 3 vạn ăn 3 văn.
  Ví dụ 4: Có 7 chắn, 2 cạ, què cửu vạn. Lấy cửu vạn ăn cửu văn
  Chú ý thêm:
  + Nếu trước đó đã đánh cạ thì sẽ bắt lỗi 10 - "đánh cạ ăn cạ" (ngồi im luôn)
  + Nếu lấy 3 vạn ăn 3 sách thì có thể bắt lỗi ăn chọn cạ hoặc lỗi ăn cạ chuyển chờ.
  Ví dụ 4: Ăn cạ khi có 6 chắn, 3 cạ, què Chi Chi thì KHÔNG PHẢI ăn cạ chuyển chờ, vì bài chưa chờ ù.
 • Có chắn cấu cạ (Xé chắn để ăn cạ) : lấy 1 lá bài trong chắn sẵn có để ăn thành cạ.
  Vd: Có chắn cửu vạn, không có cửu văn, lấy cửu vạn ăn cửu văn
- Ràng buộc với những quân đã bỏ không ăn
 • Bỏ chắn ăn chắn: Nếu được ăn mà bỏ không ăn 1 lá bài nào, sau này đều không được đánh lá bài đó làm rác. Nếu đã đánh 1 lá bài nào, sau này không được ăn lá bài đó lại.
b. Cách tính điểm:
- Tính điểm
 • Mỗi cước được quy định tương ứng với số Điểm và số Dịch. Khi ù (xướng đúng), dựa vào các cước xướng sẽ tính ra số điểm tổng, nhân tổng này với số tiền cược sẽ ra số tiền mỗi người thua phải mất cho người ù.
 • Điểm tổng được tính như sau:
  • Nếu chỉ xướng 1 cước thì điểm tổng = Điểm của cước đó
  • Nếu xướng nhiều cước thì điểm tổng = Điểm của cước có điểm lớn nhất+ tổng số Dịch của các cước còn lại + điểm cước gà(nếu có)
  • Nếu Ù có từ 2 cước trở lên (từ số thứ tự 15 – 23) sẽ tính tổng số điểm = điểm các cước cộng lại.
   Ví Dụ: Thập thành Bạch định = 12+7=19
  • Nếu các cước có Dịch thì cộng thêm các dịch.
   Ví Dụ: Thập thành Bạch định tôm = 12+7+1 = 20
- Cước gà: Cước gà chỉ được tính khi người Ù xướng những cước là loại cước gà. Những (tổ hợp) cước sau được tính gà dựa vào bài ù user có:
 • Chì bạch thủ ( 1 gà )
 • Bạch thủ chi ( 1 gà )
 • Ù bòn bạch thủ ( 1 gà )
 • Ù bòn bạch thủ chi ( 1 gà )
 • Thập thành ( 1 gà )
 • Kính tứ chi ( 1 gà )
 • Bạch định ( 1 gà )
 • Tám đỏ ( 1 gà )
 • Phá thiên ( 1 gà )
 • Hoa rơi cửa phật ( 1 gà )
 • Nhà lầu xe hơi HRCP ( 1 gà )
 • Cá lội Sân Đình ( 1 gà )
 • Ngư ông bắt cá ( 1 gà )
 • Chì bạch thủ chi ( 2 gà )
- Nghỉ ăn tiền
 • Khi ù, nếu người ù đã phạm một trong 2 lỗi "ăn treo tranh", "chíu được nhưng lại ăn thường" (gọi chung là bị Treo tranh) thì người ù không được ăn tiền:
- Ù báo
 • Ù, nhưng trước đó đã phạm lỗi mà không phải là lỗi nghỉ ăn tiền ở trên thì là ù báo.
 • Ù báo bị phạt = 8 đỏ 2 lèo
- Báo ( luật bắt buộc tại phòng A, VIP)
 • Trong khi chơi nếu người chơi phạm lỗi dạng:
 • Ràng buộc với những quân đã bỏ không ăn
 • Ràng buộc với những quân đã đánh
 • Ràng buộc với những quân đã ăn
 • (Lỗi dạng "A. Ràng buộc với bài trên tay" chỉ bị phát hiện nếu người đó ù )
 • Khi đó, người phạm lỗi gọi là bị báo & không được đánh hay ù nữa (chỉ bốc/ rồi dưới), và chờ đến khi ván kết thúc sẽ phải thay làng trả tiền cho người ù
 • Chú ý:
  • Người ù lại xướng sai thì (những) người bị bắt báo không phải trả tiền, nhưng tiền người ù xướng sai chỉ được chia cho những người không bị bắt báo
  • Có nhiều người bị bắt báo trong 1 ván: Mỗi người đều bị mất tiền như nhau (chia đều). Trả cho người ù ăn cả
- Xướng sai:
 • Xướng sai là xướng thừa cước mình không có.
 • Ngoại lệ: Khi ù Hoa. Xướng Hoa thì được ăn Hoa. Không xướng Hoa mà xướng Bạch thủ thì được ăn Bạch thủ. Không xướng cả Hoa lẫn Bạch thủ thì là xướng thiếu cước ( các cước Nhà, Cá, Ngư cũng tương tự ). Nếu xướng cả Hoa lẫn Bạch thủ và/hoặc Chì thì cũng là xướng sai
 • Xướng sai sẽ phải đền tiền cho làng: Đền cho mỗi người bằng số tiền tương ứng với cước mình xướng.
- Bỏ ù: cài mặc định tại phòng A, VIP, chủ bàn có tùy chọn luật này trong phần Cài Đặt.
 • Nếu ù được mà không ù rồi về sau mới ù (để chờ cước to hơn chẳng hạn) thì là phạm lỗi bỏ ù.
  Ví dụ: Đang lẻ tam vạn (chờ ù). Nọc nảy tam văn lại không ù. Về sau nọc nảy tam sách mới ù (để có cước Tôm) thì là bỏ ù.
 • Bỏ ù bị đền tiền bằng 8 đỏ 2 lèo.
 • Chú ý: Cả Thiên ù cũng không được bỏ
- Ù thiếu điểm: Chủ bàn có thể tùy chọn luật này trong Cài Đặt.
 • Tùy làng có thể quy định thêm không chơi ù xuông, hoặc không chơi ù dưới 4 điểm.
 • Khi đó, nếu ai ù mà xướng thiếu điểm sẽ bị phạt bằng 8 đỏ 2 lèo.


c. Cách tính thắng thua thông thường:
- 1 điểm = 1 lần tiền cược của ván chơi
- Người thắng là người Ù bài và xướng cước mình có.
- Người chơi thua là không được Ù và thua cước của người Ù xướng .
- Khi hết Nọc thì ván chơi Hòa.

- Điều kiện user tham gia được bàn chơi (user mời, user được mời, user tham gia sau khi bàn chơi thứ 1 đã diễn ra) là Gold >= 20 lần tiền cược của bàn chơi. - Chức năng xướng cước ù có 2 loại cho 2 nhóm phòng:
 • Hệ thống tự xướng cước : phòng Free, B (tạo điều kiện cho những user mới biết chơi thuận lợi hơn khi chơi)
 • Người chơi tự xướng cước : Phòng A, VIP (nâng cấp độ khó của game cho những user am hiểu về chơi game)
4.Tính năng khác:
 • Tự bấm Ù: Hệ thống sẽ ko tự động Ù, user phải bấm nút Ù, nếu bài user có thể Ù mà ko bấm Ù, để qua lượt thì coi như Bỏ Ù ( chỉ áp dụng A và VIP )
  Thời gian để xét và ù một quân bài:
  • = 9 giây
  • Trong thời gian này bạn vẫn có thể Ù cho dù con đó đã được Ăn, Chíu, hoặc nhà dưới đã Bốc con khác. Hết thời gian này rồi thì bạn sẽ không Ù quân bài đó được nữa.
  • Khi user đã có hành động ăn, chíu, dưới rồi thì user sẽ không ù được quân hiện thời (và cả những quân xuất hiện trước quân đó) nữa. Vì vậy khi muốn ù thì bắt buộc bạn phải click chuột vào nút Ù.
  * Chú ý: khi lên quân bài mà chíu ù được thì phải kích ngay vào nút ù không được chíu rồi mới ù .
 •  Thêm tính năng bỏ chọn cước:
  Khi chọn sai cước ( do chuột nhạy, nhấn nhầm…), người chơi có thể bỏ chọn bằng cách nhấn cước đó lần nữa hoặc nhấn dấu X kế bên cước đó để Bỏ chọn ( chỉ có thể Bỏ chọn khi chưa Xướng Cước )
 • Hướng Dẫn Nhanh trong bàn chơi ở phòng VIP : vì luật chơi ở phòng VIP nâng cao hơn những phòng khác nên có thêm Hướng Dẫn Nhanh trong bàn chơi dùng để hướng dẫn luật chơi cho user.


 • Tính năng Nuôi gà:
  - Khi chơi, trong 1 số trường hợp, người chơi phải nộp 1 lượng tiền vào làm tài sản chung. Phần tiền chung ấy - gọi là Gà Nuôi - chỉ được "ăn" khi có người ù cước Chì Bạch Thủ (hoặc Chì Bạch Thủ Chi, Hoa/ Nhà/ Cá/ Ngư) .
  - Tính năng này chủ bàn có thể tùy chọn trong phần Cài Đặt
  - 1 điểm = 1 lần tiền cược.Hình: Bàn chơi có áp dụng luật Nuôi gà

- Các trường hợp góp Gà Nuôi:
 • Ván trước hòa thì ván sau mỗi người vào gà 2 điểm.
 • Ván trước có người ù Cước có gà (phải xướng đúng) thì ván sau mỗi người cũng vào gà 2 điểm ( bất kể 1 cước có gà hay nhiều cước có gà )
 • Ván trước có người ù dưới 4 điểm (xướng đúng) thì ván sau mỗi người vào gà bằng số điểm ù của ván trước.
 • Trong ván, khi có người chíu:
  • Nếu chíu quân bốc từ nọc: Những người chơi trong bàn ( trừ người chíu ) mỗi người vào gà 1 điểm.
  • Nếu chíu quân đánh/hoặc trả cửa: Chỉ người đánh/trả cửa phải vào gà 1 điểm.
 • Trong ván, khi xảy ra Nhái: Nhái là trường hợp người chơi không ăn quân ở cửa trên, nhưng bốc lên được đúng quân đó ở cửa chì.
  Ví dụ 1: 4 người A,B,C,D chơi. A đánh ra 1 quân cửu vạn. B không ăn, B bốc nọc ra 1 quân lại cũng là cửu vạn => B bị Nhái.
  Ví dụ 2: A bốc ra tam vạn, Dưới cho B. B không ăn, bốc nọc lại cũng ra quân tam vạn => B bị Nhái.
  • Khi 1 người Nhái thì mỗi người còn lại phải vào gà 1 điểm.
  • Nếu nhái xảy ra liên tiếp nhau, thì số điểm góp gà tăng thành 2, 3 điểm.
  Ví dụ 3: Trong ví dụ 1 ở trên, B bị nhái cửu vạn. B không ăn & dưới cho C. Nếu C không ăn & lại bốc ra 1 quân cửu vạn nữa thì A,B, và D, mỗi người lại vào gà 2 điểm (=> tổng 2 phát Nhái, A & D vào 3 điểm, B vào 2 điểm, C vào 1 điểm). Nếu đến lượt D lại bốc ra cửu vạn tiếp thì A,B,C, mỗi người lại phải vào gà 3 điểm!
 • Nếu quân Chíu hoặc Nhái là Chi Chi thì số điểm vào gà được nhân đôi.
  • Nghĩa là, nếu chíu Chi thì điểm vào gà là 2.
  • Nếu nhái Chi thì điểm vào gà là 2. Nhái tiếp thì vào 4, 6 điểm.
- Tính năng Chia gà nuôi:
 • Chia gà khi bị Kick: Nếu A có chơi ván trước, mà bị đá thì A sẽ được chia 1 phần gà: Chia đều gà nuôi cho số người chơi ván trước. A lấy 1 phần. Còn lại bao nhiêu những người chơi còn lại sẽ nuôi tiếp.
 • Chia gà khi người chơi ván trước thoát hết: Nếu những người chơi ván trước thoát hết thì gà nuôi sẽ được chia đều cho họ.
Lưu ý: chỉ tính người chơi ván ngay trước đó. Còn người chơi từ những ván trước nữa, dù cũng có công góp gà nhưng do đã bỏ cuộc rồi nên không được chia.
* Trường hợp đang chơi không đủ tiền để chơi tiếp bị hệ thống kick vẫn tính là tự thoát khỏi bàn chơi và không được chia Gà.
* Thông tin về việc user được chia gà ở ván chơi nào đều được lưu lại trong "xem lại kết quả ván chơi" ở trang cá nhân.
* Nếu cài đặt chơi nuôi gà, thì chỉ thay đổi được mức cược và luật Nuôi Gà khi Gà nuôi = 0
5. Cách tính điểm kinh nghiệm:
* Phòng A,VIP:
- Người ù đúng ( treo tranh là ù đúng ) được cộng điểm kinh nghiệm bằng điểm cước xướng, những người còn lại được cộng 1 điểm
- Tất cả các trường hợp còn lại (ù báo, xướng sai, hòa cả làng...) mỗi người được cộng 1 điểm kinh nghiệm ( kể cả người ù )
- Nếu chơi 2 người thì người ù đúng chỉ được cộng điểm kinh nghiệm bằng 1/2 điểm cước xướng, những người còn lại được cộng 1 điểm.

* Phòng B: chỉ đc 1/2 của A,VIP
6. Hướng Dẫn Chung:
a. Chơi game:
- Sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào P111.us để có thể chơi game. Nếu chưa có tài khoản, thành viên có thể tạo tài khoản tại đây
- Sau khi đăng nhập thành viên có thể chọn game Đánh Chắn tại diễn đàn hoặc tại trang chủ.- Khi click chọn “Chơi Ngay” hệ thống sẽ đưa bạn đến phòng chờ của game Đánh Chắn.
b. Chọn phòng:
- Khi đến tại phòng chờ của game Đánh Chắn, tùy vào số gold hiện tại mà người chơi có thể vào phòng Vip (> 5.000.000 gold), phòng A (> 1.000.000 gold)


- Thành viên có thể chọn một vị trí còn trống trong bàn có sẵn để chơi sao cho thỏa điều kiện từ 2 đến 4 người chơi.c. Gia nhập nhanh:
- Chọn “Tạo bàn riêng” để tạo nhanh 1 bàn chơi mới.
- Chọn “Chơi ngay” để vào bàn đã có sẵn.


d. Tính năng khác:
Chọn Bạn bè để có thể mời bạn bè thành viên
Chọn Phóng to để phóng to màn hình khi chơi.
Chọn Hướng dẫn để xem cách chơi và luật chơi.
Chọn biểu tượng Loa để Tắt / Bật âm thanh khi chơi.
Chọn Chat để xuất hiện box chat, thành viên có thể chat với người cùng chơi và thành viên cùng Bang Hội.
Chọn chụp hình để chụp hình ván đấu và nhập nội dung khiếu nại nếu muốn.
Item bar: là shop bán item cược, nhân viên phục vụ và thức ăn nước uống.
Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.