Vua X.Dĩa - 20 Tỷ Gold
05/02/2016 - 14/02/2016
bang sắp lên level
Hiển thị
Phú bang
Hiển thị
Phú bang mới t.lập
Hiển thị
BANG HỘI MẠNH TRONG THÁNG 01
BANG HỘI NẠP THẺ CAO NHẤT TRONG THÁNG 01
BANG HỘI TÍCH LŨY GOLD CAO NHẤT TRONG THÁNG 01
BANG HỘI MẠNH TRONG THÁNG 01
BANG HỘI NẠP THẺ CAO NHẤT TRONG THÁNG 01
BANG HỘI TÍCH LŨY GOLD CAO NHẤT TRONG THÁNG 01
BANG HỘI MẠNH TRONG THÁNG 01
BANG HỘI NẠP THẺ CAO NHẤT TRONG THÁNG 01
BANG HỘI TÍCH LŨY GOLD CAO NHẤT TRONG THÁNG 01
Tin nhanh bang hội
  04/02/2016 - 14/02/2016
  Hiển thị
  04/02/2016 - 14/02/2016
  Hiển thị
  chưa tham gia bang
  Hiển thị
  Nickname Gold còn VIP
  Hiển thị
  SINH NHẬT VIP 13/02
  Hiển thị
   
  ; ;