Vua X.Dĩa - 5 Tỷ Gold
26/05/2016 - 01/06/2016
26/05/2016 - 01/06/2016
Hiển thị
bang sắp lên level
Hiển thị
Phú bang
Hiển thị
Phú bang mới t.lập
Hiển thị
BANG HỘI MẠNH TRONG THÁNG 04
BANG HỘI NẠP THẺ CAO NHẤT TRONG THÁNG 04
BANG HỘI TÍCH LŨY GOLD CAO NHẤT TRONG THÁNG 04
BANG HỘI MẠNH TRONG THÁNG 04
BANG HỘI NẠP THẺ CAO NHẤT TRONG THÁNG 04
BANG HỘI TÍCH LŨY GOLD CAO NHẤT TRONG THÁNG 04
BANG HỘI MẠNH TRONG THÁNG 04
BANG HỘI NẠP THẺ CAO NHẤT TRONG THÁNG 04
BANG HỘI TÍCH LŨY GOLD CAO NHẤT TRONG THÁNG 04
Tin nhanh bang hội
  chưa tham gia bang
  Hiển thị
  Nickname Gold còn VIP
  Hiển thị
  SINH NHẬT VIP 27/05
  Hiển thị
   
  ; ;